«Inovācijas skaistumkopšanas industrijā»

2018. gada 2. novembrī PIKC Saldus tehnikuma 1.,2. un 3. kursu IP ”Vizuālā tēla stilisti”, kopā 95 audzēkņi Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros devās uz Starptautisko izstāžu centru “Ķīpsala” Rīgā, kurā apmeklēja izstādi “Baltic beauty 2018”. Izstādē Izglītojamie vēroja profesionālos konkursus, vizuālā tēla un asociatīvā tēla veidošanā, lai izprastu stilista darba prasmju daudzveidību un radošo ieceru realizēšanu, izzināja jaunāko skaistumkopšanas materiālu klāstu, kā arī 3. s kursa audzēkne Renāte Roze piedalījās konkursā “Grims bez elpas”.

Informāciju sagatavoja:
PIKC Saldus tehnikums
Pedagoģe karjeras konsultante
Kristīne Lieldaudziete

Īssaite: