Sociālo prasmju nozīme karjeras attīstībā

25.06.2018. IP “Skaistumkopšanas pakalpojumi” 2. kursa audzēknes tikās lekcijā „Sociālo prasmju nozīme karjeras attīstībā” ar lektori Edīti Irbi, lai  uzzinātu un noskaidrotu, kādi ir lietišķās saskarsmes pamatprincipi, kā pašu uzvedība un izturēšanās ietekmē darba devēja attieksmi. Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

 

Īssaite: