Piekļūstamības paziņojums

Saldus tehnikums saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz:

Saldus tehnikums– https://www.saldustehnikums.lv/

Tīmekļvietnei veikts Vienkāršotais izvērtējums. Izmantotā metode – VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Saldus tehnikuma tīmekļvietne daļēji atbilst MK noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ:

  • Attēliem, kuri mājas lapā ievietoti senāk, trūkst vai nav precīzi uztverams alternatīvais teksts. Sadaļas tiks pārskatītas un alternatīvais teksts attēliem pievienots.
  • Atsevišķās tīmekļvietnes sadaļās nav definēta secīga virsrakstu hronoloģija, to līmeņi. Sadaļas tiks pārskatītas un rediģētas, lai tās ir ērti uztveramas.
  • Vairāki mājaslapā ievietotie dokumenti ir PDF formātā.
  • Teksta sadaļās tiek izlaists kāds no virsrakstu līmeņiem, kā arī daži virsraksti veidoti vienkārša teksta formā. Sadaļas tiks pārskatītas un rediģētas, lai tās ir ērti uztveramas.
  • Pārvietojoties pa lapu ar tastatūru, nav iespējams atvērt galvenās izvēlnes izkrītošo sarakstu, kā arī navigācijas secība vietām nav loģiska.
  • Lapas pamatstruktūrā nav noteikts galvenā satura bloks. Lapas uzbūve tiks pārskatīta un rediģēta, lai tā ir ērti uztverama.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 10.05.2023.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments.

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, citā formātā, piedāvājam turpmāk minētās alternatīvas:

  • No 2023. gada 10. maija līdz brīdim, kamēr netiks ieviesti labojumi tīmekļvietnes satura vadības sistēmā, attēli tajā tiks izmantoti tikai satura vizualizēšanai. Unikāls saturs attēla formātā netiks publicēts. Visa būtiskākā informācija būs atrodama teksta formā.

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:

E-pastā:

Zvaniet: 63 807 012

Mob. tālr.: 22 320 309

Fakss: 63 822 682

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi.

Sūdzību iesniegšana

Žanete Druvaskalne
Datorsistēmu administrators

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: 

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 10.05.2023.