Metodiskie pasākumi

Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveides pasākumi:

1.      Projekta darbs kā metode (23.11.2022.);

2.      Digitālo rīku jēgpilna izmantošana (16.02.2023.);

3.      Pašvadītas mācīšanās elementi (26.04.2023.).