Asociācijas, biedrības, sociālie partneri

Asociācijas

 

Drošības profesionāļu asociācijas logo

Drošības profesionāļu asociācija

Kopš 2023. gada Saldus tehnikums ir Drošības profesionāļu asociācijas biedri. Veidojam kopīgu sadarbību drošības jomā un tās industrijas attīstībā, sekmējot Latvijas ekonomikas un drošības izaugsmi un ikviena tās iedzīvotāja labklājību.

Latvijas hidromelioratīvo būvnieku asociācija

Latvijas hidromelioratīvo būvnieku asociācija – darbs pie jaunās izglītības programmas hidrobūvju būvtehniķa standarta un izglītības programmas satura izstrādes.

Biedrības

 

Latvijas celtnieku arodbiedrība

Latvijas Celtnieku arodbiedrība

2014. gada 19. februārī sadarbībā ar Saldus pašvaldību, Latvijas Būvnieku asociāciju, Latvijas Celtnieku arodbiedrību, Saldus tehnikumu tika organizēts Saldus un Brocēnu  būvniecības nozares uzņēmumu  pārstāvju tikšanās seminārā “Sociālais dialogs un cienīgs darbs būvniecības nozarē  Saldus novadā”. Semināru atklāja Saldus novada Domes priekšsēdētāja Indra Rassa, Latvijas Būvnieku asociācijas priekšsēdētājs Mārcis Nikolājevs un Latvijas Celtnieku arodbiedrības priekšsēdētājs Jevgeņijs Servuts.

Biedrība Latvijas Ceļu būvētājs

Biedrība  Latvijas ceļu būvētājs

Atbalsta  skolas dalību profesionālajos konkursos. 2014. gada 13. un 14. martā ar biedrības Latvijas ceļu būvētājs atbalstu tika organizēts profesionālais konkurs ceļu būvē. Konkursā piedalījās dalībnieki no  Daugavpils Celtnieku profesionālās vidusskolas un Saldus Profesionālās vidusskolas. Biedrības izpilddirektors Zigmārs Brunavs piedalījās konkursa pirmās dienas norisē. Konkursa žurijā bija pārstāvji no skolas sadarbības partneriem SIA SC grupa,  Ceļu būvniecības sabiedrība  Igate, SIA IMU birojs. Skatīt .

LATVIJAS BŪVINŽENIERU SAVIENĪBA

Latvijas Būvinženieru Savienība

2014. gada 25. septembrī Latvijas Būvinženieru Savienība  sniedza rakstisku atbalstu skolas statusa maiņai ceļā uz kompetences centru.

Sociālie partneri

 

Saldus novada pašvaldība

Sadarbība ar Saldus novada pašvaldību

– Skolas attīstība Saldus novada kontekstā.

– Skolas  ārzemju sadarbības partneru vizītes Saldus novada pašvaldībā un uzņēmumos.

– Kvalifikācijas prakses vietas.

AS Swedbank

– Izglītojošas lekcijas par finanšu vadību.

– Izglītības programmu Viesnīcu pakalpojumi un  Ēdināšanas pakalpojumi radošais projekts  „ Tu vari mainīt šo pasauli – 5”.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

– Jaunas izglītības programmas izstrāde un saskaņošana.

– Kvalifikācijas prakses  vietu nodrošināšana.

– Dalība profesionālās kvalifikācijas eksāmena komisijā.

Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes logo

Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte

– Izglītības programmas Būvniecība pedagogu un izglītojamo tikšanās.

– Darbs pie jaunās izglītības programmas hidrobūvju būvtehniķa standarta un izglītības programmas satura izstrādes.

Rīgas Tehniskā universitātes, SIA „ KNAUF ” un Saldus tehnikuma  radošais projekts

– RTU muzeja izbūve

SIA Servir

– IT risinājumi skolas attīstībā

Jaunsardzes un informācijas centrs

– Jauniešu brīvā laika aktivitātes

– Jaunsardzes nometnes un mācības

SIA Skonto plan

– Uzņēmuma pārstāvju tikšanās ar  būvniecības un koku izgatavošanas izglītojamajiem Saldus tehnikumā un mācību ekskursija Skonto plan uzņēmumā.