Karjeras atbalsta pasākumi

2018. gada 11. oktobrī, Karjeras nedēļas ietvaros tika organizētas PIKC Saldus tehnikuma apgūstamo izglītības programmu interaktīva iepazīšana Saldus un Brocēnu novada vispārizglītojošo skolu 7. - 9. klašu audzēkņiem. ...

2018. gada 9. oktobrī, Karjeras nedēļas ietvaros tika organizētas PIKC Saldus tehnikuma informatīvas ekskursijas Saldus un Brocēnu novada vispārizglītojošo skolu 8. un 9. klašu audzēkņiem par PIKC Saldus tehnikumā apgūstamajām...