Absolventi

Ieva Jasmonta

Ieva vienmēr ir zinājusi, ka vēlas strādāt viesmīlības nozarē. Kopš 2013.gadā pabeidza Saldus tehnikuma programmu “Viesmīlības pakalpojumu speciālists”, viņa strādā Saldus viesu iecienītajā restorānā “Stikla pērlīšu spēle”. Darbu viņai ir daudz, jo pilda daudz pienākumu – viesmīles, bārmenes un administratores. Viņa arī var tūristiem izstāstīt visu par Saldu, izveidot rakstu sociālajiem tīkliem un… visu, kas nepieciešams! Arī skolā meitene atgriežas tāpēc, lai turpinātu tehnikuma un restorāna veiksmīgo sadarbību. Nākotnē gan viņa plāno atvērt savu uzņēmumu un atgriezties tehnikumā kā skolotāja, lai dalītos ar savām zināšanām un pieredzi. Atminoties skolas gadus, Ieva apgalvo, ka neko nenožēlo. Kaut arī meitene nāk tepat no Brocēniem, visus četrus gadus nodzīvojusi kopmītnēs, lai pilnīgāk izbaudītu ārpusskolas dzīvi. Iespēja darboties audzēkņu pašpārvaldē un vadīt skolas pasākumus ļoti palīdzēja attīstīt komunikācijas un saskarsmes prasmes.

Sagatavots 31.05.2016.

Miķelis Strazdiņš

Miķelis šodien apmeklēja skolu, lai meklētu darbiniekus firmai SIA “Ceļu tiltu būvnieks”. “Mums vajag tādus cilvēkus, kas labi strādā un uz kuriem var paļauties. Tādus ir grūti atrast,” viņš piebilst. Miķelis pats Saldus tehnikuma programmu “Ceļu būvtehniķis” pabeidza 2013. gadā un savu karjeru CTB uzsāka jau skolas laika praksēs. Šobrīd viņš ir uzņēmuma būvdarbu vadītāja palīgs un atbildīgs par vairākiem projektiem un komunikāciju ar to pasūtītājiem, darba organizēšanu. CTB atbalsta puiša tālākās studijas neklātienē RTU transportbūves programmā. Viņš gan smejas, ka 80% no visa pasniegtā apguvis jau tehnikumā mācoties.

Puisis vēl aizvien nēsā skolas gredzenu ar toreizējā nosaukuma “Saldus profesionālā vidusskola” iniciāļiem.

Sagatavots 31.05.2016.

Ilva Baumane

Ilva ir patīkami pārsteigta par lielajām stipendijām, kuras Saldus tehnikuma audzēkņiem ir iespēja nopelnīt par labām sekmēm, sasniegumiem un sabiedriskajām aktivitātēm. Augstskolā konkurss uz stipendijām ir milzīgs, tāpēc viņa mudina jauniešus šo iespēju izmantot, mācoties vēl vidusskolā. Arī tad, kad tehnikumā varēja iegūt līdz 70EUR (nevis 150EUR, kā šobrīd) lielu stipendiju, Ilva šo naudu krāja un tādā veidā spēja pati apmaksāt pirmo studiju semestri. Pateicoties tehnikumā iegūtajām zināšanām par specialitāti, otro semestri meitene uzsāka vienā no dažām budžeta vietām. Viņa priecājas, ka atšķirībā no kursa biedriem, viņai nav jāapgūst viss no pamatiem, bet ir iespēja iegūt padziļinātākas zināšanas un prasmes. Ilva tiecas uz to, lai nākotnē atvērtu savu uzņēmumu vai vadītu kādu no esošajiem pakalpojumu sniedzējiem. Šobrīd viņa studē ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbību LLU. Viesmīlības pakalpojumu speciālista programmu tehnikumā Ilva absolvēja 2015.gadā un šodien atgriezās skolā, lai iedvesmotu pašreizējos audzēkņus turpmākām studijām.

 

Sagatavots 17.05.2016

Raimonds Balodis

Raimonds 2014.gadā pabeidza Saldus tehnikuma ugunsdzēsības programmu un šobrīd studē lidmašīnu apkopes inženieriju Dienvidu Velsas universitātē. Viņš atzīst, ka no tā, ko šeit apguvis, visvairāk noder tieši angļu valoda. Par to paldies angļu valodas skolotājai Kristīnai, kā arī iespējai skolas laikā valodu pilnveidot, piedaloties starptautiskajos projektos. Braucieni uz Maltu un Itāliju arī paplašinājuši redzesloku un kalpojuši par motivāciju studijas turpināt. Raimonds atzinīgi izsakās arī par citiem skolotājiem, kuri bija ļoti izpalīdzīgi un pretimnākoši, kad puisis stājās universitātē.

 

Sagatavots 25.04.2016.