Mana karjera

ESF karjeras atbalsta pasākumi

ESF karjeras atbalsta pasākumi vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

Karjeras atbalsta pasākumi

Raksti par karjeras atbalsta pasākumiem PIKC Saldus tehnikumā.

Sadarbības partneri

Informācija par sadarbības partneriem.

Absolventi

Absolventu atziņas par Saldus tehnikumā iegūtajām zināšanām un to pielietojumu darba gaitās.

Karjeras izglītības resursi internetā

Apkopojums par karjeras izglītības resursiem internetā.