Mana karjera

Karjeras atbalsta pasākumi

Karjeras atbalsta pasākumi vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

Sadarbības partneri

Informācija par sadarbības partneriem.

Absolventi

Absolventu atziņas par Saldus tehnikumā iegūtajām zināšanām un to pielietojumu darba gaitās.