Stundu saraksts

Skaidrojums par stundu sarakstu 2020./2021. m.g.:

A ― attālinātā stunda.

T ― tiešsaistes stunda.

Piektdienās klātienes stundas notiek pēc piektdienas grafika, nevis pēc tā, kas ir norādīts šajā sarakstā.