Stundu saraksts

Skaidrojums par stundu sarakstu 2023./2024. m.g.

Piektdienās klātienes nodarbības visiem kursiem notiek pēc šāda grafika:

1.-2. stunda ― 8:00 – 9:20
3.-4. stunda ― 9:30 – 10:50
5.-6. stunda ― 11:00 – 12:20
Pusdienu pārtraukums ― 12:20

Pārējās dienās klātienes nodarbības notiek pēc stundu sarakstā publicētajiem laikiem.

Skaidrojums par lietotajiem apzīmējumiem stundu sarakstā:

A – attālinātā stunda (mācās patstāvīgi, izmantojot pedagogu izsniegtos materiālus);
T – tiešsaistes stunda (izmanto tiešsaistes platformu, lai piedalītos stundā).