Stundu saraksts

Skaidrojums par stundu sarakstu 2020./2021. m.g.:

A ― attālinātā stunda.

T ― tiešsaistes stunda Zoom platformā vai E-klases video saziņā (skolotājs atsevišķi norāda).

Piektdienās tiešsaistes stundas notiek pēc stundu sarakstā norādītā laika.

Piektdienās klātienes stundas notiek pēc piektdienas grafika, nevis pēc tā, kas ir norādīts šajā sarakstā.