Pārbaudījumu grafiki

Centralizētie eksāmeni

Informācija sekos

 

Sesiju eksāmeni

Eksāmenu grafiks 2019./2020. m.g. 1. semestrī 

 

Profesionālās kvalifikācijas eksāmeni

Informācija sekos