Nodarbību laiki

Pareizs laiks:

Plūsma 1 ― visi 1. un 3. kursi

Plūsma 2 ― visi 2. un 4. kursi

Klātienes nodarbību laiki no pirmdienas līdz ceturtdienai (Plūsma 1)

Stunda

Nodarbības laiks

1. - 2. 8:30 - 9:50
3. - 4. 10:00 - 11:20
Pusdienas 11:20 - 12:30
5. - 6. 12:30 - 13:50
7. - 8. 14:00 - 15:20
9. - 10. 15:30 - 16:50
Klātienes nodarbību laiki no pirmdienas līdz ceturtdienai (Plūsma 2)

Stunda

Nodarbības laiks

1. - 2. 8:30 - 9:50
3. - 4. 10:00 - 11:20
5. 11:30 - 12:10
Pusdienas 12:10 - 13:10
6. 13:10 - 13:50
7.-8. 14:00 - 15:20
9. - 10. 15:30 - 16:50
Klātienes nodarbību laiki visiem kursiem piektdienās

Stunda

Nodarbības laiks

1. - 2. 8:00 - 9:20
3. - 4. 9:30 - 10:50
5. - 6. 11:00 - 12:20
Pusdienas 12:20