2018./2019. m.g

Saldus tehnikuma pedagogu izstrādātie metodiskie materiāli 2018./2019. m.g.

2018./2019. m.g. metodiskie materiāli aplūkošanai pieejami šeit. (Piekļuve ar paroli).

Piekļuvi metodiskajiem materiāliem lūgt pa e-pastu:

N.p.k. Mācību priekšmets/modulis Pedagogs Materiāla nosaukums

1. Tūrisma un viesmīlības uzņēmumu darbības pamatprocesi Ingrīda Lazdāne,

Kristīne Donga,

Sanita Galbaliņa,

Vita Apša

Moduļa noslēguma kompleksais eksāmens 1. kursam
2. Ēdienu gatavošanas tehnoloģija Sanita Galbaliņa Eksāmena jautājumi 3.kursam
3. Profesionālā svešvaloda Iveta Zelča Noslēguma pārbaudes darbs profesionālajā svešvalodā IP „Viesnīcu pakalpojumi”
4. Profesionālā svešvaloda Iveta Zelča Noslēguma pārbaudes darbs profesionālajā svešvalodā IP „Būvniecība” kvalifikācijai Ceļu būvtehniķis
5. Iniciatīva un uzņēmējdarbība nozarē Krista Karlsone Eksāmena jautājumi kvalifikācijai viesmīlības pakalpojumu speciālists 4.kursam.
6. Viesmīlības pamati Ingrīda Lazdāne Eksāmena jautājumi 4.kursam
7. Telpu un vides sagatavošana viesu uzņemšanai Ingrīda Lazdāne Moduļa noslēguma kompleksais eksāmens 2. kursam
8. Darba normēšana un tāmes Krista Karlsone Eksāmena jautājumi kvalifikācijai ceļu būvtehniķis 4.kursam
9. Būvniecības procesi un būvdarbu veidi Jānis Radziņš Moduļa noslēguma eksāmena jautājumi 1. kursam
10. Būvdarbu tehnoloģija un organizācija Vera Mironova Eksāmena jautājumi 4.kursam
11. Ēkas un būves Andra Puncule Eksāmena jautājumi 4.kursam
12. Modulis Pamatu un sienu izbūve Andra Puncule Pamatu konstruktīvie risinājumi, plāni, šķēlumi (griezumi)
13. Modulis Tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde Andra Puncule Pārbaudes darbs Būvniecības rasējumu lasīšana un būvkonstrukciju savienojuma mezglu skiču izstrādāšana
14. Pamatu un sienu izbūve Andra Puncule Mācību kursa programmas izstrāde

Pamatu un sienu izbūve

15. Būvdarbu dokumentācijas sagatavošana un plānošana Andra Puncule Mācību kursa programmas izstrāde

Būvdarbu dokumentācijas sagatavošana un plānošana

16. Ēku konstrukciju montāžas darbu organizēšana Andris Punculis Modulis “Ēku konstrukciju montāžas darbu organizēšana”

Pārbaudījuma programma

ESF modulāro programmu izstrāde

17. Tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde Andris Punculis Modulis “Tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde”

Pārbaudījuma programma

ESF modulāro programmu izstrāde

18. “Pamatu un sienu izbūve”

Pārbaudījuma programma

 

Andris Punculis Modulis “Pamatu un sienu izbūve”

Pārbaudījuma programma

ESF modulāro programmu izstrāde

 

19. “Sienu mūrēšana”

 

 

Andris Punculis Modulis “Sienu mūrēšana”

Pārbaudījuma programma

ESF modulāro programmu izstrāde

 

20. Tehnisko zīmējumu izstrāde betonēšanas darbiem Andris Punculis Modulis “Tehnisko zīmējumu izstrāde betonēšanas darbiem”

Pārbaudījuma programma

ESF modulāro programmu izstrāde

21. Būvdarbu dokumentācijas sagatavošana un plānošana

 

Andris Punculis Modulis “Būvdarbu dokumentācijas sagatavošana un plānošana”

Pārbaudījuma programma

ESF modulāro programmu izstrāde

22. Grīdu konstrukciju izbūve Andris Punculis Modulis “Grīdu konstrukciju izbūve”

Pārbaudījuma programma

ESF modulāro programmu izstrāde

23. Hidrotehniskās būvniecības tehnoloģijas un organizācija Andrejs Korotkovs Eksāmena jautājumi 2. kursam
24. Ceļu būves darbu organizēšana Pēteris Alksnis Eksāmena jautājumi 3.kursam
25. Būvniecības procesi un būvdarbu veidi Pēteris Alksnis, Agris Strazdiņš Eksāmena jautājumi 1.kursam
26. Ģeodēzisko darbu izpilde Dace Linga Bērziņa Eksāmena darbs 2.kursam
27. Sabiedrības un cilvēka drošība Vita Apša Civilā aizsardzība (prezentācija)
28. Sabiedrības un cilvēka drošība Vita Apša Dabas un tehnogenās katastrofas (prezentācija)
29. Sabiedrības un cilvēka drošība Jeļena Tarasova Pirmā palīdzība prezentācija , stundas plāns
30. Profesionālā angļu valoda Liāna Brizga Metodiskais materiāls militārās angļu valodas terminoloģijas apgūšana un mācīšana
31. Ugunsdzēsības un glābšanas tehnika un aprīkojums Gunārs Zakevics Izdales materiāls KRB Saldus daļā lietošanā esošie stobru veidi un pielietojums
32. Glābšanas darbi Renārs Zīders Eksāmena jautājumi 4.kursam glābšanas darbos
33. Profesionālā fiziskā sagatavotība Kārlis Paulovs,

Mārtiņš Laubergs, Ivars Naumanis

Normatīvu izstrāde profesionālajā fiziskajā sagatavotībā izglītojamajiem.

 

34. Ievads specialitātē Uģis Vējš, Edgars Vējš Eksāmena jautājumi 1.kursam
35. Krāsu mācība Baiba Šēna Krāsu sistēmas (prezentācija)
36. Zīmēšana Baiba Šēna Cilvēka figūras zīmēšana (prezentācija)
37. Zīmēšana Baiba Šēna Apģērba zīmēšana un aksesuāri (prezentācija)
38. Idejiskās ieceres vizualizēšana skaistumkopšanā Baiba Šēna, Ilze Lieldaudziete Eksāmena jautājumi
39. Profesionālā saskarsme Zanda Strogonova Ārējā izskata nozīme lietišķajās attiecībās (prezentācija)
40. Grima (meikapa )veidošanas pamati Salvija Kakse Kompleksā eksāmena jautājumi moduļa noslēgumā Grima (meikapa) veidošanas pamati 2. kursam
41. Frizieru pamatdarbi Sintija Baldiņa Kompleksā eksāmena jautājumi moduļa noslēgumā Frizieru pamatdarbi

2. kursam

42. Profesionālā svešvaloda Kristīna Bruzinska Tests Vizuālā tēla stilistiem
43. Lokālo tīklu ierīkošana un uzturēšana Lācis Edgars Mikro Tik maršrutētāja pamatkonfigurācija AP (mājas maršrutētāja) režīmā (prezentācija)
44. Lokālo tīklu ierīkošana un uzturēšana Lācis Edgars Lokālā tīkla savienojuma problēmu identificēšana (prezentācija)
45. Lokālo tīklu ierīkošana un uzturēšana Lācis Edgars Tīkla problēmu identificēšana (prezentācija)
46. Programmēšanas pamati Elīna Dēvita Pārbaudes darbs par programmēšanas valodu Python – teksta ievadi, mainīgo ievadi un matemātiskajām funkcijā 1.kursam
47. Programmēšanas pamati Elīna Dēvita Programmēšanas valodas un to autori izdales materiāls 1.kursam
48. Programmēšanas pamati Elīna Dēvita Programmēšanas valodas un to autori 1k (prezentācija)
49. IP Programmēšanas pamati Elīna Dēvita Kvalifikācijas darba noformēšana
50. Datu bāzu vadības sistēmas Elīna Dēvita Materiāls kvalifikācijas eksāmenam izglītojamajiem
51. Mājas lapu izveide Elīna Dēvita Materiāls kvalifikācijas eksāmenam izglītojamajiem
52. Web programmēšana Elīna Dēvita Materiāls kvalifikācijas eksāmenam izglītojamajiem

 

53. Algoritmi un datu struktūras Elīna Dēvita Materiāls kvalifikācijas eksāmenam izglītojamajiem
54. IP Programmēšana Elīna Dēvita Paaugstinātas grūtības pakāpes jautājumi izglītojamajiem
55. IP Programmēšana Elīna Dēvita Kvalifikācijas eksāmena programma
56. IP Programmēšana Elīna Dēvita Kvalifikācijas darba paskaidrojošās daļas izstrāde
57. Datortīkli un IT drošība Rihards Mhitarjans Eksāmena darbs 3.kursam

 

58. Sistēmu programmēšana Mārtiņš Zīlīte PHT funkcijas (prezentācija)
59. Sistēmu programmēšana Mārtiņš Zīlīte PHT masīvi (prezentācija)
60. Sistēmu programmēšana Mārtiņš Zīlīte PHT pamati (prezentācija)
61. Informatīvās sistēmas drošības pārvaldība Artūrs Jaunzems Ievads tīklos (prezentācija)
62. Informatīvās sistēmas drošības pārvaldība Artūrs Jaunzems Pārbaudes darbs „Kriptogrāfija”
63. Lietišķās programmas Inese Popa Eksāmens Lietišķās programmas
64. Lietišķās programmas Inese Popa Ieskaite
65. Angļu valoda Kristīna Bruzinska Valsts un tautas kultūra. Viktorīnas jautājumi un atbildes par Latviju (prezentācija)
66. Latvijas un pasaules vēsture Marika Lūsēna Viduslaiku sākums Eiropā. Lielā tautas staigāšana.( prezentācija)
67. Matemātika Liene Birkvalde Algoritmiskie vienādojumi darba mape
68. Matemātika Lija Mickuss Vienības riņķis izdales materiāls izglītojamiem
69. Matemātika Lija Mickuss Pārbaudes darbi-Matemātiskie izteikumi un apvilkta un ievilkta rinķa līnija.
70. Krievu valoda Aija Fedotova Pārbaudes darbs 1.c kursam
71. Krievu valoda Aija Fedotova Pazīstamu cilvēku citāti (prezentācija)
72. Krievu valoda Aija Fedotova Jautājuma vietniekvārdi, kas izsaka piederību izdales materiāls izglītojamajiem
73. Krievu valoda Tatjana Behmane-Bergmane Pārbaudes darbs – Dabā nav slikta laika 1.kurss .
74. Krievu valoda Tatjana Behmane-Bergmane Pārbaudes darbs-Mans brīvais laiks 1.kurss.
75. Latviešu valoda Baiba Oliņa Pārbaudes darbi- par poētismiem, sarunvalodas vārdiem, vienkāršrunas vārdiem, svešvārdiem, barbarismiem;

vecvārdiem, jaunvārdiem, terminiem, profesionālismiem, apvidvārdiem.

76. Literatūra Baiba Oliņa Indrāni darba lapa izglītojamajiem
77. Ķīmija Uģis Oliņš Metālu, nemetālu ķīmiskās īpašības, pārvērtību rinda, darba lapa izglītojamajiem
78. Ķīmija Uģis Oliņš Vides ķīmija darba lapa (krustvārdu mīkla)
79. Fizika Anete Jēkabsone Mijiedarbība un spēks (prezentācija)
80. Fizika Anete Jēkabsone Virtuālais prakses darbs „Huka likums”
81. Matemātika Anete Jēkabsone Pārbaudes darbs -Virknes
82. Fizika Mārtiņš Landmanis Pārbaudes darbs -Līdzstrāva
83. Latviešu valoda Dina Zvaigzniņa Informācijas pierakstu tehnikas – konspekta veidošana 1.kurss

Stundas plāns

84. Latviešu valoda Dina Zvaigzniņa Pieturzīmju lietojums teikumos ar dažādām sintaktiskajām konstrukcijām. (vielas nostiprināšana)2.kurss

Stundas plāns

85. Literatūra Dina Zvaigzniņa K.Vērdiņa dzejas valodas savdabība 3.kurss (stundas plāns)
86. Matemātika Gunta Ozolniece Kubs (izdales materiāls izglītojamajiem)
87. Ekonomika Ivars Naumanis Valsts kopbudžets un nodokļu sistēma Latvijā (prezentācija)
88. Ekonomika Ivars Naumanis Pārbaudes darbs Banku sistēma
89. Ekonomika Ivars Naumanis Vērtspapīri (praktiskais darbs)