2017./2018. m.g.

Saldus tehnikuma pedagogu izstrādātie metodiskie materiāli 2017./2018. m.g.

2017./2018. m.g. metodiskie materiāli aplūkošanai pieejami šeit. (Piekļuve ar paroli).

 

Pedagogs Mācību priekšmets;
Mācību kurss
Metodiskā materiāla veids Metodiskā materiāla nosaukums
Mhitarjans Rihards Informātika Prezentācija Datora aparatūra
Mhitarjans Rihards Informātika Prezentācija HTML valodas
Brizga Liāna, Bruzinska Kristīna, Zelča Iveta Angļu valoda Olimpiādes uzdevumi Kurzemes-Zemgales profesionālo skolu angļu valodas olimpiādes materiāli 1-.3.kursu izglītojamajiem, pedagogiem
Landmanis Mārtiņš Fizika Pārbaudes darbi (2gb) Līdzstrāva
Apša Vita Sabiedrības un cilvēka drošība Prezentācija Darba vides riska novērtēšana
Birkvalde Liene Matemātika Tests Testi- didaktiskas spēles matemātikā programmā Kohoot.it

 

Birkvalde Liene Matemātika Pārbaudes darbs Diagnosticējošais kontroldarbs matemātikā 1.kursam
Birkvalde Liene Matemātika Izdales materiāli Statistika
Birkvalde Liene Matemātika Mācību projekts Mācību projekts matemātikā „Ģeometrija, kokapstrāde, fizika un ķīmija.”
Oliņa Baiba Latviešu valoda Prezentācija Komunikācija. Saziņas veidi, sarunu veidi, etiķete. 1.kurss
Oliņa Baiba Latviešu valoda Prezentācija Saziņas veidi 1.kurss
Oliņš Uģis Ķīmija Izdales materiāls Molekulu modeļu veidošana
Oliņš Uģis Ķīmija Izdales materiāli Sakarības starp neorganisko savienojumu klasēm.
Fedotova Aija Otrā svešvaloda Stundas plāns, prezentācija, darba lapa, izglītojamā pašvērtējuma lapa Ceļojums uz Londonu
Freimane Dzintra Dabaszinības Darba mape Izdales materiāli, pārbaudes darbi
Freimane Dzintra EIKT Prezentācija Elektroapgāde Latvijā
Lūsēna Marika Tiesību zinātnes pamati Prezentācija; pārbaudes darbs Tiesību zinātnes pamati
Priedīte Iveta Ķīmija Darba lapas POW prezentācijām Dabasvielas
Kreizlere Jolanta Latvijas un pasaules vēsture Pārbaudes darbi (4) Viduslaiki, Senā Grieķija, Renesanse, Sociālās un pilsoniskās prasmes
Plīta Dzintra Literatūra Pārbaudes darbi (3) Pirms eksāmena pārbaudes darbi
Naumanis Ivars Uzņēmējdarbība Prezentācija Darba tirgus un atalgojums
Naumanis Ivars Ekonomika Pārbaudes darbi (2) Ekonomiskā stabilitāte un izaugsme; vērtspapīri
Naumanis Ivars Ekonomika Prezentācija Nodokļi
Zvaigzniņa Dina Latviešu valoda Izdales materiāls Darbs ar tekstu pirms valsts eksāmena
Zvaigzniņa Dina Latviešu valoda Izdales materiāls Interpunkcijas skaidrojums
Līce Vita Prakse darba aizsardzība Pārbaudes darbs Neatliekamā palīdzība
Tarasova Jeļena Sabiedrība un cilvēku drošība Prezentācija Fiziskās un garīgās veselības mijiedarbība
Tarasova Jeļena Sabiedrība un cilvēku drošība Prezentācija Atdzīvināšanas pasākumi
Tarasova Jeļena Valodas kultūra Pārbaudes darbs Valodas, kultūras izpratne un izpausmes
Tarasova Jeļena Sabiedrības un cilvēku drošība Darba mape Prezentācijas materiāli, izdales materiāli., pārbaudes darbi mācību kursam sabiedrības un cilvēku drošība
Jansone Aiva Friziera darbi Prezentācija Sieviešu matu griezumi un veidojumi
Kakse Salvija Grima veidošanas pamati Izdales materiāls Vizāžista koferis-darba galds
Kakse Salvija Grima veidošanas pamati Izdales materiāls/praktiskā darba materiāls Acu ēnošanas un sejas konstruēšanas paraugs
Lieldaudziete Ilze Stila mācība Darba mape Izdales materiāli, pārbaudes darbi
Lieldaudziete Ilze Modes un stila mācība Darba mape Izdales materiāli, pārbaudes darbi
Tērpu dizains un drapērija Darba mape Izdales materiāli
Lieldaudziete Ilze Modes vēsture Prezentācija Rīgas modes. 20.gadsimta modes nami Latvijā
Šēna Baiba Zīmēšana un kompozīcija/Krāsu mācībamācība Darba mape Izdales materiāli, pārbaudes darbi
Lieldaudziete Ilze,

Šēna Baiba

Idejiskās ieceres vizualizēšana skaistumkopšanā Eksāmena jautājumi /1.kurss/ Eksāmena materiāli
Šēna Baiba Zīmēšana un kompozīcija Eksāmena jautājumi /2.kurss/ Eksāmena materiāli
Strogonova Zanda Runas, kustību un režijas pamati Darba mape Prezentāciju materiāli, izdales materiāli
Vāce Māra Komunikācija ar klientu Darba mape Prezentāciju materiāli, izdales materiāli, pārbaudes darbi
Mironova Vera Būvdarbu tehnoloģija un organizācija Prezentācija;

Tests

Sauso apmetumu maisījums
Puncule Andra Sienu mūrēšana Patstāvīgais darbs Nr1;Nr.2 Patstāvīgā darba lapa Nr.1;2 modulis „Sienu mūrēšana”
Puncule Andra Sienu mūrēšana Atskaites veidlapa Atskaite par praktiskām mācībām uzņēmumā moduli „Sienu mūrēšana. Betonēšanas pamati”.
Puncule Andra Sienu mūrēšana Pārbaudes darbs Ieskaites darbs praksei „Sienu mūrēšana”
Puncule Andra Punculis Andris Sienu mūrēšana, betonēšanas pamati Prakses uzdevumi Prakses programma praksei uzņēmumā
Puncule Andra Tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde Pārbaudes darbs Būvniecības rasējumu lasīšana un būvkonstrukciju savienojuma mezglu skiču izstrādāšana

 

Puncule Andra Tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde Darba lapa Ēku konstruktīvie elementi
Punculis Andris IP „Sausās būves montētājs” un „Sausās būves tehniķis” ESF modulāro programmu izstrāde MODUĻA “Griestu sistēmu konstrukciju montāža” APRAKSTS

 

Punculis Andris IP „Sausās būves montētājs” un „Sausās būves tehniķis” ESF modulāro programmu izstrāde MODUĻA “Starpsienu sistēmu konstrukciju montāža” APRAKSTS

 

Punculis Andris IP „Sausās būves montētājs” un „Sausās būves tehniķis” ESF modulāro programmu izstrāde MODUĻA “Sienu apšuvuma sistēmu un starpsienu konstrukciju montāža” APRAKSTS

 

Punculis Andris IP „Sausās būves montētājs” un „Sausās būves tehniķis” ESF modulāro programmu izstrāde MODUĻA “Sausās būves montētāja prakse” APRAKSTS

 

Punculis Andris IP „Sausās būves montētājs” un „Sausās būves tehniķis” ESF modulāro programmu izstrāde MODUĻA “Grīdu sistēmu konstrukciju montāža” APRAKSTS

 

Punculis Andris IP „Sausās būves montētājs” un „Sausās būves tehniķis” ESF modulāro programmu izstrāde MODUĻA “Ārsienu sistēmu konstrukciju montāža” APRAKSTS

 

Punculis Andris Sausās būves materiāli un tehnoloģija Eksāmena jautājumi

Tests, praktiskā daļa

Kombinētā eksāmena jautājumi 2.kursam
Punculis Andris Kv. Ēku būvtehniķis Konkursa nolikums „Sausā būve” konkursa nolikums
Punculis Andris Kv. Ēku būvtehniķis Konkursa nolikums Mūrēšanas konkursa „Prasmīgākais mūrēšanā 2017” nolikums
Radziņš Jānis Būvniecības procesi un būvdarbu veidi Eksāmena jautājumi Eksāmena jautājumi
Linga-Bērziņa Dace Ģeodēzisko darbu izpilde Stundu plāni, izdales materiāli, pārbaudes darbi Moduļa „Ģeodēzisko darbu izpilde” metodiskie materiāli kvalifikācijai „Ceļu būvtehniķis” 2.kurss. Pedagoga darba mape.
Strazdiņš Agris IP „Būvniecība” ESF modulāro programmu izstrāde MODUĻA “Betonēšanas darbu sagatavošana būvobjektā” APRAKSTS

 

Strazdiņš Agris IP „Būvniecība” ESF modulāro programmu izstrāde MODUĻA “Betona būvkonstrukciju sagatavošana objektā” APRAKSTS
Strazdiņš Agris IP „Būvniecība” ESF modulāro programmu izstrāde MODUĻA “Būvkonstrukciju izgatavošana ražotnē” APRAKSTS

 

Popa Inese Operētājsistēmas Tests; praktiskās daļas uzdevumi Kombinētā eksāmena jautājumi oprētājsistēmās
Dēvita Elīna Vienkāršu algoritmu izstrāde Izdales materiāls Cikls algoritms
Dēvita Elīna Vienkāršu algoritmu izstrāde Pārbaudes darbs Algoritmi pārbaudes darbs
Dēvita Elīna Vienkāršu algoritmu izstrāde Izdales materiāls Lineārais algoritms
Dēvita Elīna Vienkāršu algoritmu izstrāde Pārbaudes darbs Pārbaudes darbs par aritmētiskajiem operatoriem, matemātiskajām funkcijām, sazarojuma konstrukcijām un izvēles konstrukciju
Dēvita Elīna Vienkāršu algoritmu izstrāde Izdales materiāls Masīvi
Mhitarjans Rihards Lokālie tīkli Prezentācija Datortīklu arhitektūras, topoloģijas, adreses un tīkla iekārtas
Lācis Edgars Lokālo tīklu ierīkošana un uzturēšana Prezentācija Tīkla veiktspējas novērtēšana
Lācis Edgars Lokālo tīklu ierīkošana un uzturēšana Pārbaudes darbs Lokālo tīklu ierīkošana un uzturēšana
Bruzinska Kristīna Profesionālā svešvaloda Pārbaudes darbs
Galbaliņa Sanita Viesmīlības pamatprincipi tūrisma un viesmīlības uzņēmumā Pārbaudes darbi Pārbaudes darbi mācību kuras sastāvdaļai Sanitārija un higiēna
Galbaliņa Sanita Ēdienu gatavošanas tehnoloģija Prezentācija Karstie gaļas ēdieni-steiks
Galbaliņa Sanita Ēdienu gatavošanas tehnoloģija Prezentācija Karstie gaļas ēdieni-sīkos gabaliņos griezti
Lazdāne Ingrīda Viesmīlības pamatprincipi Prakses uzdevums Viesnīcu organizatoriskā struktūra
Lazdāne Ingrīda Viesmīlības pamatprincipi Pārbaudes darbs 2.semestra noslēguma ieskaite
Lazdāne Ingrīda Viesmīlības pamatprincipi tūrisma un viesmīlības

uzņēmumā

Prezentācija Netīrumu veidi, to tīrīšanas īpatnības
Lazdāne Ingrīda Tūrisma un viesmīlības uzņēmuma darbības pamatprocesi Darba mape Prakšu uzdevumi, pārbaudes darbi, eksāmena jautājumi /1c/
Lazdāne Ingrīda Viesmīlības pamatprincipi tūrisma un viesmīlības uzņēmumā Darba mape Prakšu uzdevumi, pārbaudes darbi, kvalifikācijas prakšu uzdevumi
Zakevics Gunārs Ugunsdzēsības ierindas mācība Prezentācija Izvēršanās ar stobra palīdzību
Zakevics Gunārs Praktiskās mācības Ugunsdzēsības tehnikas un aprīkojuma pielietošana Izdales materiāls Struktūrvienībā esošo hidraulisko instrumentu izpēte
Zakevics Gunārs Praktiskās mācības Ugunsdzēsības tehnikas un aprīkojuma pielietošana Izdales materiāls Dažādu pneimatisko spilvenu un tipu pielietojums
Zīders Renārs Praktiskās mācības Glābšanas darbi Izdales materiāls Strūklas stobri
Mežzīle Līga Izglītības programmu izstrāde Neformālās izglītības programma Betonēšanas pamati 40 stundas
Mežzīle Līga Izglītības programmu izstrāde Neformālās izglītības programma Betonēšanas pamati 80 stundas
Mežzīle Līga Izglītības programmu izstrāde Neformālās izglītības programma Caurteku un tuneļu būvēšana 40 stundas
Mežzīle Līga Izglītības programmu izstrāde Neformālās izglītības programma Caurteku un tuneļu būvēšana 80 stundas
Mežzīle Līga Izglītības programmu izstrāde Neformālās izglītības programma Ģeodēzisko darbu izpilde 40 stundas
Mežzīle Līga Izglītības programmu izstrāde Neformālās izglītības programma Ģeodēzisko darbu izpilde 80 stundas
Mežzīle Līga Izglītības programmu izstrāde Neformālās izglītības programma Konferenču un semināru apkalpošana 40 stundas
Mežzīle Līga Izglītības programmu izstrāde Neformālās izglītības programma Konferenču un semināru apkalpošana 80 stundas
Mežzīle Līga Izglītības programmu izstrāde Neformālās izglītības programma Tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde 40 stundas
Mežzīle Līga Izglītības programmu izstrāde Neformālās izglītības programma Tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde 40 stundas
Mežzīle Līga Izglītības programmu izstrāde Neformālās izglītības programma Grīdu konstrukciju izbūve 40 stundas
Mežzīle Līga Izglītības programmu izstrāde Neformālās izglītības programma Grīdu konstrukciju izbūve 80 stundas
Mežzīle Līga Izglītības programmu izstrāde Profesionālās pilnveides izglītības programma Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu inertā gāzes vidē (MAG) 158 stundas
Mežzīle Līga Izglītības programmu izstrāde Profesionālā tālākizglītības programma Ēku būvtehniķis 960 stundas
Mežzīle Līga Izglītības programmu izstrāde Profesionālā tālākizglītības programma Ceļu būvtehniķis 960 stundas