2016./2017. m.g.

Viesnīcu pakalpojumi
Mācību ekskursija “Riga Food”2016

Mācību ekskursijā 08.09.2016. piedalījās IP Viesnīcu pakalpojumu 2. un 4.kurss. Apmeklējām plašāko pārtikas izstādi Baltijas valstīs, kurā var iepazīties ar nozares attīstību, jaunumiem. Izstādē var nogaršot daudz jaunu izgatavotu produktu, kā arī vērot pavāru, bārmeņu, konditoru šovus.

Izstādē piedalās 703 uzņēmumi no 37 valstīm, visplašāk ar savu produkciju iepazīstina Latvijas pārtikas ražotāji.

Izglītības programmas “Viesnīcu pakalpojumi” 4.c un 2.c jaunieši apmeklē ikgadējo izstādi Rīga FOOD, pētot  Latvijas viesnīcu un restorānu stendus, lai iegūtu  informāciju  par to atrašanās vietām  un spētu sīkāk raksturot konkrētos uzņēmumus.  Papildus jaunieši izzina viesnīcu un restorānu aprīkojumu un tīrīšanas līdzekļus un aprīkojumu.

Pēcpusdienā viesnīcas Tallink apmeklējuma laikā jaunieši iepazina saimnieciskā dienesta organizāciju. Ceturtā kursa izglītojamie izzināja viesmīlības pamatprincipu īstenošanu augsta  pakalpojuma līmeņa  viesnīcā.

Izglītības programmas “Ēdināšanas pakalpojumi” apmeklēja izstādi Rīga FOOD ar mērķi iepazīt pārtikas prouktu daudzveidību un ēdināšanas uzņēmuma aprīkojumu.

Mācību ekskursiju rīko Viesnīcu pakalpojumi metodiskās komisijas pedagogi I. Lazdāne, S. Galbaliņa un G. Otto.

IP „Datorsistēmu tehniķis”, IP „Programmēšanas  tehniķis”

 

Mācību ekskursija AS capital

Š.g. 7. novembrī 2. E/ P un 3.E kursa izglītojamie devās mācību ekskursijā uz vienu no vadošajām IT firmām A/S Capital, kurā par projektu vadītāju stādā mūsu skolas IP „Datorsistēmu tehniķis” absolvents Kaspars Januševskis. Jauniešiem tika saistoši pastāstīts par A/S Capital darbības pamatprincipiem. Kā arī bija noorganizēta tikšanās ar Apple apmācību vadītāju Miku Porieti. Tika ievadītas sarunas par sadarbības līguma slēgšanu Saldus tehnikumam ar A/S Capital.

 

Izglītojamajiem ekskursija patika. Dažiem jauniešiem šķita par daudz brīvā laika, taču tika respektēti tie jaunieši, kuri devās uz kino skatīties vēsturisku filmu par kara laika hroniku. Filmā redzēto izglītojamie varēs izmantot gatavojoties vēstures eksāmenam.