2013./2014.m.g.

Sausās būves montieru konkurss “KNAUF JUNIOR TROPHY 2014” Prāgā

 

Laikā no 3. līdz 6.jūnijam mūsu skolas būvniecības specialitātes audzēkņi Edgars Reimanis un Andris Ašmanis skolotāja Andra Puncuļa pavadībā piedalījās starptautiskajā Sausās būves montieru konkursā  „KNAUF JUNIOR TROPHY 2014”, kas norisinājās Čehijas galvaspilsētā Prāgā.

Konkurss sastāvēja no teorētiskās un praktiskās daļas un kopvērtējumā 17 valstu komandu konkurencē mūsu puiši izcīnīja augsto 6. vietu.

Konkurss “Viesnīcu pakalpojumi” Ventspilī 2014

 

2014. gada 21. maijā Ventspilī olimpiskā centra „Ventspils” viesnīcā notika Latvijas profesionālās izglītības iestāžu jauniešu konkurss. Konkursā piedalījās 4c1 kursa audzēkne Māra Reinvalde, kura mācās izglītības programmā  „Viesnīcu pakalpojumi”. Māra pārstāvēja skolu  Latvijas 10 labāko  profesionālo izglītības iestāžu jauniešu konkurencē. Gatavoties konkursam palīdzēja  profesionālo mācību priekšmetu pedagogs Ingrīda Lazdāne.

Galvenās konkursā pārbaudāmās prasmes bija – viesu reģistrācija un viesu uzņemšana/ angļu un latviešu valodās/, viesnīcas telpu uzkopšana un tīrīšana,  kā arī brokastu galda klāšanā. Māra konkursa žūriju iepazīstināja ar Saldus Profesionālās vidusskolas mācību viesnīcu „Kalnsētas” darba organizāciju, personālu un tā pienākumiem, kura šogad svinēja savas darbības  20 gadus.

 

Šobrīd skola ir ERAF projekta ietvaros papildinājusi savu mācību bāzi. Iegādāts mūsdienīgs aprīkojums saimnieciskā dienesta  darba veikšanai un ierīkota viesu reģistrācijas telpa. 2013./2014.m.g. ceturtā kursa jaunieši praktiskās mācības Viesu uzņemšana apguva mācību viesnīcas „Kalnsētas ” telpās.

Konkurss Būvniecībā 2014

 

2014. gada 13.-14. martā Rīgā, Pārdaugavas profesionālajā vidusskolā  norisinājās Latvijas profesionālo mācību iestāžu profesionālās meistarības konkursi būvniecības specialitāšu audzēkņiem.

Konkursā piedalījās arī mūsu skolas audzēkņi ar sekojošiem rezultātiem:

RIČARDS STRAZDIŅŠ (2. a kurss) FLĪZĒŠANĀ – 2. vieta (10 dalībnieku konkurencē)

ANDRIS AŠMANIS un EDGARS REIMANIS (4.a kurss) SAUSĀ BŪVE – 2. vieta (8 komandu konkurencē)

Andrim Ašmanim un Edgaram Reimanim izcīnītā 2. vieta dod iespēju gatavoties starptautiskajam sausās būves konkursam KNAUF JUNIOR TROPHY 2014,  kas norisināsies  Prāgā  5. -6. jūnijā.

Konkurss “Jaunais ceļinieks 2014”

 

Saldus Profesionālajā vidusskolā 13. un 14. martā notika republikas mēroga profesionālais konkurss – Jaunais ceļinieks – 2014.

Profesionālajā konkursā piedalījās Daugavpils Profesionālās vidusskolas un Saldus Profesionālās vidusskolas izglītības programmas Būvniecība ar profesionālo kvalifikāciju ceļu būvtehniķis dalībnieki.

Saldus Profesionālo vidusskolu pārstāvēja 4. d kursa jaunieši Edijs ĪvānsVitālijs Markušs un Kristers Vītiņš. Daugavpiliešus pārstāvēja 3. kursa izglītojamie Viktors Lisicins, Vadims Kuncevičs, Oļegs Ivanovs.

Konkursa galvenie atbalstītāji un sponsori bija SIA SC grupaceļu būvētāju biedrība IgateSaldus Profesionālā vidusskolaSIA IMU.

Konkursā izglītojamie rādīja apgūtās prasmes bruģēšanā un ģeodēzijā. Jauniešu teorētiskās zināšanas pārbaudīja nozares testā.
Galvenās balvas ieguvējs ir Vitālijs Markušs. Otro vietu ieguva Edijs Īvāns, bet trešajā vietā ierindojās Vadims Kuncevičs.
Konkursa praktiskā daļa notika daudzfunkcionāljā praktisko mācību darbnīcā.

Lielu ieguldījumu konkursa organizēšanā un sagatavošanā deva Saldus Profesionālās vidusskolas būvnieku metodiskā komisija, kurā darbojas Ilze Mežole-UntePēteris Alksnis un Dace Linga-Bērziņa.

Konkurss “Jaunais Profesionālis 2013”

7 skolas dažādu nozaru izglītojamie un viņu skolotāji piedalījās izstādes „Skola 2013” ietvaros no 28.februāra līdz 3.martam Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā jauno profesionāļu konkursu pasākumā „Jaunais profesionālis 2013” .
Infokonkursā pārstāvētas  16  profesionālās skolas, 258 audzēkņi  Jaunieši  sacenšas par labākā jaunā profesionāļa titulu iegūšanu 16 nozarēs, tādējādi pretendējot uz iespēju pierādīt sevi Eiropas un pasaules mēroga konkursos. Katrā konkursā piedalās 6 labākie audzēkņi  no visām Latvijas profesionālajām skolām.
VISC vadītājs Guntis Vasiļevskis profesionālā konkursa atklāšanas dienā uzsvēra: „Profesionālā izglītība  piedāvā kvalitatīvas zināšanas un prasmes. Konkurss ir laba iespēja parādīt un par to pārliecināt ikvienu izstādes apmeklētāju. Ne visiem ir iespēja aiziet uz jebkuru profesionālās izglītības iestādi, lai noskaidrotu, ko iemācās tās audzēkņi, bet to visu kopumā var redzēt demonstrējumu laikā.”

Jauniešu individuālie sasniegumi-

  • 1.vietu   konkursā    ceļu būve ieguva  Arnolds Dreimanis, skolotājs Pēteris Alksnis
  • 2.vietu konkursā ceļu būve ieguva Edvīns Sproģis, skolotājs Pēteris Alksnis
  • 4.vietu konkursā ceļu būve ieguva Edijs Īvāns, skolotājs Pēteris Alksnis
  • 2.vietu konkursā flīzēšana ieguva Arvis Zvagulis, skolotājs Andris Punculis
  • 4vietu konkursā  viesnīcu pakalpojumi ieguva Ieva Berga, skolotāja Ingrīda Sūriņa
  • 2.vietu  konkursā pavārs ieguva Gunda Āboltiņa, skolotāja Sanita Galbaliņa
  • 2.vietu konkursā programmēšana ieguva Gustavs Meijers, skolotāja Elīna Dēvita

Dalība profesionālajā konkursā apliecina skolas konkurētspēju dažādās nozarēs Latvijā. Paldies skolas nozaru skolotājiem un vecākiem par sniegto atbalstu jauniešu individuālo panākumu gūšanā.

IP “Viesmīlības pakalpojumi” pusfināls DOBELĒ

 

Profesionālās meistarības konkursā –ēdienu gatavošana piedalās Gunda Āboltiņa( 4c kurss).  Gunda  25 skolu konkurencē ieguva tiesības pārstāvēt Saldus Profesionālo vidusskolu profesionālajā konkursā SKOLA- 2013 Ķīpsalā.

 

Skolotāja- konsultante Sanita Galbaliņa.

 

Profesionālās meistarības konkursā –viesu apkalpošana  piedalās Kitija Jakimova (4c kurss).  Kitija  17 skolu konkurencē meistarīgi parādīja profesionālās zināšanas.

 

Skolotāja- konsultante Gita Otto.

 

Profesionālās meistarības konkursā –viesnīcu pakalpojumi  piedalās Ieva Berga (4c kurss). Ievas profesionālā meistarība dod tiesības piedalīties izstādes SKOLA 2013 laikā organizētajā profesionālajā konkursā.

 

Skolotāja- konsultante Ingrīda Sūriņa.

 

Apsveicam Ievu un Gundu, kuras būs 6 labāko jauno pavāru un viesnīcu pakalpojumu konkursa dalībnieces Rīgā laikā no 28.februāra līdz 3.martam. Visas iespējas gūt augstus profesionālos rezultātus.