Citi sasniegumi

Saldus tehnikuma mākslinieciskās pašdarbības interešu izglītības pulciņu 2017./2018.gada sasniegumi

JDK Rota, vadītāja Jeļena Tarasova, 20 izglītojamie.

Novada, reģiona skates: 1. pakāpe Vislatvijas Dziesmu un deju svētku dalībnieks
Profesionālo skolu skates: 44. punkti, 3. vieta Kurzemes reģionā

Teātra pulciņš, Vadītāja Zanda Strogonova, 10 izglītojamie.

Novada, reģiona skates: 2. pakāpe
Profesionālo skolu skates: 2. pakāpe

Vokālais ansamblis, vadītājs Jānis Narkevics, 5/3 izglītojamie.

Novada, reģiona skates: nepiedalījās
Profesionālo skolu skates: 1. vieta Kurzemes reģionā, 2. vieta valstī (48 punkti)