Absolventi

Absolventu nodarbinātība  /dati uz 2017. gada 15. septembri/

ERAF projekts 2012. gads

Pateicība bijušajiem absolventiem par iesaistīšanos ERAF tehnikuma renovācijas projektā 2012. gadā.