Izglītojamo sasniegumi

Mācībās

Informācija par izglītojamo sasniegumiem mācībās.

Sportā

Informācija par izglītojamo sasniegumiem sportā.

Profesiju konkursos

Informācija par izglītojamo sasniegumiem profesiju konkursos.

Absolventi

Informācija par Saldus tehnikuma absolventu nodarbinātību.

Citi sasniegumi

Mākslas pulciņu u.c. sasniegumi.