Izglītojamo sasniegumi

Mācībās

Informācija par izglītojamo sasniegumiem mācībās.

Sportā

Informācija par izglītojamo sasniegumiem sportā.

Profesiju konkursos

Informācija par izglītojamo sasniegumiem profesiju konkursos.

Absolventi

Informācija par Saldus tehnikuma absolventu nodarbinātību.