Mācības

Nodarbību laiki

Nodarbību laiku saraksti.

Stundu saraksts

Iknedēļas mācību stundu saraksts kursiem un pasniedzējiem.

Pārbaudījumu grafiki

Konsultāciju grafiks

Informācija par pasniedzēju konsultācijām.

Prakse

Informācija par praksi.

Pasākumi izglītojamajiem

Informācija par īstenotajiem pasākumiem izglītojamajiem.

Izglītojamo sasniegumi

Informācija par Saldus tehnikuma izglītojamo sasniegumiem.

Metodiskie materiāli

Saldus tehnikuma pedagogu izstrādāto metodisko materiālu saraksts.