Mācības

Nodarbību laiki

Nodarbību laiku saraksti.

Stundu saraksts

Iknedēļas stundu saraksts kursiem un pasniedzējiem.

Pārbaudījumu grafiki

Konsultāciju grafiks

Informācija par pasniedzēju konsultācijām.

Prakse

Informācija par praksi.

Mācību ekskursijas

Informācija par mācību ekskursijām.

Izglītojamo sasniegumi

Informācija par Saldus tehnikuma izglītojamo sasniegumiem.