Kontakti

REKVIZĪTI

Profesionālās izglītības kompetences centrs
«Saldus tehnikums»

Kalnsētas iela 24, Saldus, LV-3801
Skolas darba laiks: 08:00 – 17:00
Tālr.: 63 807 012
Mob. tālr.: 22 320 309
Fakss: 63 822 682
E-pasts:

Reģ. Nr. 90000024436
Valsts Kase, Kods TRELLV22
Konts LV52TREL2150290008000

Ir jautājumi?

Darbinieku kontaktinformācija

Vadība
Grāmatvedība
Saimnieciskā daļa

Jolanta Kreizlere
Dienesta viesnīcas skolotāja

Mob. tālr.: 20 012 708

Skolas dežurants
Mob. tālr.: 29 915 215