Kontakti

REKVIZĪTI

Saldus tehnikums

Kalnsētas iela 24, Saldus, LV-3801
Skolas darba laiks: 08:00 – 17:00
Tālr.: 63 807 012
Mob. tālr.: 22 320 309
Fakss: 63 822 682
E-pasts:

Reģ. Nr. 90000024436
Valsts Kase, Kods TRELLV22

Konts LV24TREL215029003200B
(pamatbudžeta konts ― norādāms rēķiniem, ko izraksta Saldus tehnikumam)

Konts LV52TREL2150290008000
(pašu ieņēmumu konts, Saldus tehnikuma izrakstīto rēķinu apmaksai)

Gadījumos, kad nepieciešams nodot fiziskās personas datus, komercinformāciju un citu aizsargājamu informāciju aicinām izmantot e-adresi.

Darbinieku kontaktinformācija

Vadības komanda
Speciālisti
Dienesta viesnīcas


1. dienesta viesnīca

tel. 22306409

Māra Reinvalde
2. dienesta viesnīcas vadītāja

Mob. tālr.: 20014708