Kontakti

REKVIZĪTI

Profesionālās izglītības kompetences centrs
«Saldus tehnikums»

Kalnsētas iela 24, Saldus, LV-3801
Skolas darba laiks: 08:00 – 17:00
Tālr.: 63 807 012
Mob. tālr.: 22 320 309
Fakss: 63 822 682
E-pasts:

Reģ. Nr. 90000024436
Valsts Kase, Kods TRELLV22

Konts LV24TREL215029003200B
Konts LV52TREL2150290008000 (pakalpojumu apmaksai)

Ir jautājumi?

  Darbinieku kontaktinformācija

  Vadības komanda
  Dienesta viesnīcas

  Jolanta Kreizlere
  Dienesta viesnīcas pedagoģe

  E-pasts:
  Mob. tālr.: ?