UGD ugunsdzēsējs glābējs

Izglītības programma, kods: Ugunsdrošība un ugunsdzēsība (33 861 08 1)

Mācību ilgums: 4 gadi (ar pamatskolas izglītību)

Programma licencēta un akreditēta

Profesijas standarts

Izglītības programmas “Ugunsdrošība un ugunsdzēsība” reglaments

TU MĀCĪSIES: Ugunsgrēku dzēšanu un glābšanas darbus, reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumus, glābšanas darbus pēc ceļu satiksmes negadījumiem, ķīmiskajām avārijām un augstumā, nogruvumos, uz ūdens un ledus, pirmo palīdzību cietušajiem. Profesionālo fizisko sagatavotību. Civilo aizsardzību, digitālās tehnoloģijas.

TAVI IEGUVUMI: Atbildība, pašdisciplīna. Nodarbības peldbaseinā un ar ugunsdzēsības ierīces simulatoru. Kvalifikācijas prakse VUGD. Daudzveidīga interešu izglītība – ugunsdzēsības sports, šaušanas nodarbības, virves vilkšana. Sadarbība ar Iekšlietu ministriju, Ugunsdzēsības un civilās aizsardzības koledžu. Budžeta vieta UCAK un Valsts Policijas koledžā bez iestājeksāmeniem.

Rezultāts: Diploms par profesionālo vidējo izglītību.

Kvalifikācija:  Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ugunsdzēsējs glābējs (4.LKI)

 

Tālākās izglītība iespējas:

–  Pilnveidot un papildināt iegūtās profesionālās zināšanas, studējot:

1) Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža

2) Liepājas Ūdenslīdēju skola

– Prakses iespējas ārzemēs

– Uzsākt darbu jebkurā VUGD iecirknī

* Obligāta veselības pārbaude