UGD ugunsdzēsējs glābējs

Izglītības programma, kods: Ugunsdrošība un ugunsdzēsība (33 861 08 1)

Mācību ilgums: 4 gadi (ar pamatskolas izglītību)

Programma licencēta un akreditēta

Profesijas standarts

Izglītības programmas “Ugunsdrošība un ugunsdzēsība” reglaments

Daudzveidīga, drosmīgu cilvēku profesija: ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ugunsdzēsējs glābējs ne tikai dzēš ugunsgrēkus, bet arī veic neatliekamos seku likvidēšanas un glābšanas darbus pēc ceļu satiksmes negadījumiem, ķīmiskajām avārijām, sprādzieniem, radiācijas avārijām, kā arī veic glābšanas darbus augstumā, nogruvumos, uz ūdens un ledus un citus glābšanas darbus.

Profesionālu pedagogu vadībā iegūsi profesionālās vidējās izglītības diplomu,  nodrošinot sev veiksmīgu karjeru.

Stabila un perspektīva profesija Saldus tehnikumā!

 

Rezultāts: Diploms par profesionālo vidējo izglītību.

Kvalifikācija:  Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ugunsdzēsējs glābējs (4.LKI)

 

Tālākās izglītība iespējas:

–  Pilnveidot un papildināt iegūtās profesionālās zināšanas, studējot:

1) Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža;

2) Liepājas Ūdenslīdēju skola:
*  Prakses iespējas ārzemēs;

* Obligātā veselības pārbaude

– uzsākt darbu jebkurā VUGD iecirknī,