Viesmīlības pakalpojumu speciālists

3. profesionālais kvalifikācijas līmenis

Mācību ilgums: 4 gadi

Programma licencēta un akreditēta

Profesijas standarts

Viesmīlības pakalpojumu speciālists plāno, organizē un veic kvalitatīvus viesu uzņemšanas un apkalpošanas darba procesus viesmīlības uzņēmumos atbilstoši viesu un uzņēmuma interesēm; organizē vietējās tūrisma aktivitātes; apgūst un pilnveido jaunas racionālas profesionālas iemaņas; sazinās valsts valodā augstākajā līmenī un svešvalodās, sekmē uzņēmuma pozitīva tēla veidošanu savas kompetences ietvaros un ir atbildīgs par sava darba rezultātu un kvalitāti.

 

Tālākizglītības iespējas:

Skolas absolventiem ir iespējas pilnveidot un papildināt iegūtās profesionālās zināšanas, studējot:

1) Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas tehnoloģijas fakultātē (PTF) (specializēties pārtikas un viesnīcu jomā);

2) Biznesa augstskola Turība;

3) mācoties 1 gadu Francijā CFA des Trois Villes de la Mayenne skolā Lavalā, iegūstot pavāra kvalifikāciju.

 

― Prakses iespējas ārzemēs

Profesiju pasaule