Trasportbūvju būvtehniķis

3. profesionālais kvalifikācijas līmenis

Mācību ilgums: 4 gadi

Programma licencēta un akreditēta

Profesijas standarts

Transportbūvju būvtehniķis ir tehniskais speciālists, kurš īsteno ceļu un to inženierbūvju izbūves vai uzturēšanas darbus. Transportbūvju būvtehniķis var pildīt būvdarba vadītāja palīga, ceļu meistara vai projektu vadītāja palīga pienākumus.

Hide picture