Programmēšanas tehniķis

Izglītības programma, kods: Programmēšana (33 484 01 1)

Mācību ilgums: 4 gadi (ar pamatskolas izglītību)

Programma licencēta un akreditēta

Profesijas standarts

Izmaini pasauli, mācies par programmēšanas tehniķi!

Aiz katras aplikācijas, kuru lieto savā viedtālruni, aiz katras programmas, kuru izmanto ikdienā datorā, telefonā, u.c. stāv programmētājs. Mūsdienās bez šīs profesijas pārstāvjiem nav iedomājama dzīve, jo visa mūsu ikdiena ar vien vairāk kļūst digitāla.

Programmēšanas tehniķis veic programmatūras izstrādi, darbības pārbaudi un darbības izmaiņas ar mērķi izveidot funkcionālu un izvirzītajām prasībām atbilstošu vienkāršu programmatūras risinājumu vai tā komponentes, kuras atvieglo cilvēku dzīvi. Programmēšanas tehniķim ir radoša profesija, tam ne tikai ir jāapgūst programmēšanas valoda, bet arī jāspēj izdomāt kā uzprogrammēt lietotnes un programmas, kuras būtu ērti lietojamas ikvienam cilvēkam.

 

Rezultāts: Diploms par profesionālo vidējo izglītību.

Kvalifikācija: Programmēšanas tehniķis (4.LKI)

 

Tālākās karjeras iespējas:

– Strādāt uzņēmumā, kas veic programmēšanu, izmanto informācijas tehnoloģijas un piedalās programmatūras projektēšanā, programmatūras pielāgošanā konkrētām pasūtītāja vajadzībām c. Uzsākt darbu kā pašnodarbināta persona vai arī kā individuālais komersants.

– Turpināt mācības kādā no augstākās izglītības iestādēm vai koledžām