Programmēšanas tehniķis

3. profesionālais kvalifikācijas līmenis

Mācību ilgums: 4 gadi

Programma licencēta un akreditēta

Profesijas standarts

Programmēšanas tehniķis veic programmatūras izstrādi, darbības pārbaudi un darbības izmaiņas ar mērķi izveidot funkcionālu un izvirzītajām prasībām atbilstošu vienkāršu programmatūras risinājumu vai tā komponentes.