IZVĒLIES, PIEVIENOJIES, ESI PAVĀRS –

JA TU ESI:
– Precīzs;
– Atbildīgs;
– Radošs;
– Interesējies par dažādu tautu kultūru, tradīcijām, ēdieniem;
– Spēj strādāt komandā un pieņemt lēmumus.

TU APGŪSI PRASMES:
– Pagatavot dažādus ēdienus un dzērienus;
– Sagatavot ražošanai izejvielas un produktus;
– Veidot dažādās ēdienkartes, precīzi aprēķinot izmaksas;
– Veidot kalkulācijas kartes un tehnoloģiskās kartes.

REZULTĀTS:
– Diploms par profesionālo vidējo izglītību.

IESPĒJAS:
– Strādāt ēdināšanas uzņēmumos vai veikt individuālo darbu;
– Turpināt mācības kādā no augstākās izglītības iestādēm vai koledžām.