Mašīnbūves tehniķis

Izglītības programma, kods: Inženiermehānika, mehānika un mašīnbūves tehnoloģija (Metālapstrāde) (33 521 03 1)

Mācību ilgums: 4 gadi (ar pamatskolas izglītību)

Programma licencēta un akreditēta

Profesijas standarts

TU MĀCĪSIES: Metālu izstrādājumu ražošanas procesu ar manuālajām un programmētajām iekārtām un aprīkojumu. Metālapstrādes tehnoloģisko dokumentāciju.

TAVI IEGUVUMI: Mācības un prakse darba vidē mūsdienīgos metālapstrādes uzņēmumos Kurzemē. Programmas attīstībā piedalās Saldus novada vadošie metālapstrādes uzņēmumi, kuri piedalās valsts drošības programmu realizēšanā.

 

Rezultāts: Diploms par profesionālo vidējo izglītību.

Kvalifikācija: Mašīnbūves tehniķis (4.LKI)

 

Tālākās karjeras iespējas:

– Strādāt ar metālapstrādi un mašīnbūvi saistītos uzņēmumos;
– Turpināt mācības kādā no augstākās izglītības iestādēm vai koledžām;
– Uzsākt savu uzņēmējdarbību.

KAS IR MAŠĪNBŪVES TEHNIĶA IKDIENAS DARBA VIDE?