Hidrobūvju būvtehniķis

Izglītības programma, kods: Būvniecība (33 582 02 1)

Mācību ilgums: 4 gadi (ar pamatskolas izglītību)

Programma licencēta un akreditēta

Profesijas standarts 

TU MĀCĪSIES: Veikt, plānot un organizēt būvdarbus, būvju uzturēšanas un ekspluatācijas darbus meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju, kūdras ieguves sagatavošanas objektos.

TAVI IEGUVUMI: Iespēja piedalīties Erasmus+ mobilitātēs. Iespēja studēt budžeta grupā Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē.

 

Rezultāts: Diploms par profesionālo vidējo izglītību.

Kvalifikācija: Hidrobūvju būvtehniķis  (4.LKI)

 

Tālākās karjeras iespējas:

– Strādāt uzņēmumos, kas saistīti ar meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju, un ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu ierīkošanu, uzturēšanu  un ekspluatāciju;

– Turpināt mācības kādā no augstākās izglītības iestādēm vai koledžām;