Hidrobūvju būvtehniķis

3. profesionālais kvalifikācijas līmenis

Mācību ilgums: 4 gadi

Hidrobūvju būvtehniķis ir tehniskais speciālists, kas meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju, ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvobjektā plāno, organizē un uzrauga būvdarbu izpildītāju darbu un veic šo sistēmu un būvju uzturēšanas darbus.

Hidrobūvju būvtehniķis strādā uzņēmumos, kas saistīti ar meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju,  un ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu ierīkošanu, uzturēšanu  un ekspluatāciju.