Ēku būvtehniķis

Izglītības programma, kods: Būvniecība (33 582 02 1)

Mācību ilgums: 4 gadi (ar pamatskolas izglītību)

Programma licencēta un akreditēta

Profesijas standarts

TU MĀCĪSIES: Plānot, organizēt ēku konstrukciju būvniecību, nojaukšanu un nomaiņu atbilstoši būvprojektam, īstenojot ilgtspējīgas būvniecības principus.

TAVI IEGUVUMI: Prasmju pilnveide sadarbībā ar Latvijas vadošajiem būvniecības uzņēmumiem. Dalība dažādos pasākumos – SkillsLatvia un profesionālās meistarības prasmju konkursos. Programma attīstās sadarbībā ar Latvijas Būvniecības NEP.

 

Rezultāts: Diploms par profesionālo vidējo izglītību.

Kvalifikācija: Ēku būvtehniķis (4.LKI)

 

Tālākās karjeras iespējas:

– Strādāt būvfirmās, namu apsaimniekošanas uzņēmumos, uzņēmumos, kas nodarbojas ar būvdarbu izpildi.

– Turpināt mācības kādā no augstākās izglītības iestādēm vai koledžām;