Ēku būvtehniķis

Izglītības programma, kods: Būvniecība (33 582 02 1)

Mācību ilgums: 4 gadi (ar pamatskolas izglītību)

Programma licencēta un akreditēta

Profesijas standarts

 

Lai arī kā laiki mainās, ēkas bija, ir un būs – jaunas mājas, jauni bērnudārzi, tirdzniecības centri u.c. Ēku būvtehniķa profesija būs pieprasīta vienmēr. Ja vēlies strādāt nozarē, kur nekad netrūkst darba, iegūsti kvalitatīvu izglītību Saldus tehnikumā, mācoties par ēku būvtehniķi. Šeit iemācīsies ne tikai uzbūvēt ēku no pamatiem, bet arī pratīsi atjaunot, restaurēt, pārbūvēt, rasēt, plānot, vadīt, uzraudzīt ēku būvniecību. Mācēsi lietot ģeodēziskās mērīšanas ierīces un projektēšanas datorprogrammas.

Sadarbībā ar profesionāliem un radošiem pedagogiem, izmantojot modernu tehnisko bāzi, iegūsi profesionālo vidējo izglītību, varēsi turpināt studijas augstskolā vai uzsākt darba gaitas, jo mācoties par ēku būvtehniķi Saldus tehnikumā, Tu kļūsi par profesionāli!

 

Rezultāts: Diploms par profesionālo vidējo izglītību.

Kvalifikācija: Ēku būvtehniķis (4.LKI)

 

Tālākās karjeras iespējas:

– Strādāt būvfirmās, namu apsaimniekošanas uzņēmumos, uzņēmumos, kas nodarbojas ar būvdarbu izpildi.

– Turpināt mācības kādā no augstākās izglītības iestādēm vai koledžām;