Datorsistēmu tehniķis

3. profesionālais kvalifikācijas līmenis

Mācību ilgums: 4 gadi

Programma licencēta un akreditēta

Profesijas standarts 

Datorsistēmu tehniķis uzstāda un uztur tehniskā kārtībā datortehniku, programmatūru un lokālos tīklus, uzstāda un konfigurē datortehniku, veic tās apkopi un modernizāciju, nosaka un novērš kļūmes tās darbībā, veic vienkāršus remontdarbus, kā arī konsultē lietotājus datortehnikas izmantošanā.