Ceļu būvtehniķis

3. profesionālais kvalifikācijas līmenis

Mācību ilgums: 4 gadi

Programma licencēta un akreditēta

Profesijas standarts

Ceļu būvtehniķis ir tehniskais speciālists, kurš īsteno ceļu un to inženierbūvju izbūves vai uzturēšanas darbus. Ceļu būvtehniķis var pildīt būvdarba vadītāja palīga, ceļu meistara vai projektu vadītāja palīga pienākumus.