Apsardzes darba organizators (pēc vidusskolas)

Profesionālās vidējās izglītības programmas mērķis:

Apsardzes darbu organizators organizē un koordinē objekta apsardzes dienesta darbu, lai   nodrošinātu   apsargājamā   objekta   mantas, komercdarbības   un personāla aizsardzību pret pastāvošajiem riskiem; sniedz priekšlikumus vadībai par drošības uzlabošanas jautājumiem; organizē drošības, ugunsdrošības, vides un citu normatīvo aktu prasības izpildi.

Profesionālās vidējā izglītības programmas vispārizglītojošie un profesionālie uzdevumi:

Izglītības procesā dot iespējas apgūt zināšanas, prasmes un kompetences:

 1. Identificēt sabiedrību vienojošās vērtības un ievērot pilsoniskās tiesības un pildīt pilsoniskos pienākumus.
 1. Attīstīt pašnovērtējuma, patstāvīgas darbības un lēmumu pieņemšanas prasmes, veicināt attieksmju veidošanos un vērtību izpratni, kas nepieciešamas profesionālajai izaugsmei un patstāvīgai dzīvei sabiedrībā.
 1. Sekmēt spēju pētīt, analizēt un vērtēt dabā un sabiedrībā notiekošos procesus.
 2. Veicināt veselības nostiprināšanu un fizisko attīstību, veidot izpratni par veselību kā dzīves kvalitātes nosacījumu.
 1. Lietot drošus darba paņēmienus, ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības prasības.
 2. Identificēt draudus vides aizsardzībā un organizēt savlaicīgus pasākumus to novēršanai.
 3. Nodrošināt apsargājamā objekta drošību un aizsardzību.
 4. Veikt un pilnveidot  apsargājamā  objekta  drošības  auditu,  un izstrādāt drošības koncepciju.
 5. Nodrošināt apsardzes darbu   apsargājamā   objekta   rīkotajos pasākumos.
 6. Konsultēt apsargājamā objekta darbiniekus drošības jautājumos.
 7. Noformēt nepieciešamo dokumentāciju,  ievērojot  dokumentu pārvaldības noteikumus.
 8. Sniegt priekšlikumus iekšējo   normatīvo   aktu   izstrādei   un uzlabošanai drošības jautājumos.
 9. Organizēt un kontrolēt    apsargājamā    objekta    dokumentu uzglabāšanu un pārzināt to aprites prasības.
 10. Izstrādāt apsardzes rīcības plānu un kontrolēt tā izpildi.
 11. Izprast un pārzināt drošības tehniskās sistēmas.
 12. Kontrolēt drošības sistēmas uzstādīšanu, darbību un apkopi.
 13. Pārzināt apsargājamā objekta  materiālo  vērtību  saglabāšanas principus un izstrādāt priekšlikumus to pilnveidei.
 14. Sekot līdzi jaunākajām  noziedzības  tendencēm  un  metodēm, lietot apsardzes nozares novitātes.
 15. Sadarboties ar tiesībsargājošajām iestādēm.
 16. Pārzināt un sekot   līdzi   ar   apsardzes   darbību   saistītajiem normatīvajiem aktiem.
 17. Piedalīties darba intervijās  un  izvērtēt  apsardzes  darbinieku pretendentu atbilstību veicamo pienākumu izpildei.
 18. Celt profesionālo kvalifikāciju, kā arī motivēt citus darbiniekus profesionāli pilnveidoties.
 19. Sazināties valsts un vienā svešvalodā un lietot profesionālo terminoloģiju.
 20. Uzņemties atbildību un analizēt savu rīcību.
 21. Ievērot LR MK noteikumus un citus normatīvos aktus, kas ir saistoši apsardzes darbu organizatora profesijai.

Tālākizglītības iespējas:
– Daugavpils universitāte https://du.lv/en/faculties/the-faculty-of-social-sciences/
– Valsts policijas koledža http://www.policijas.koledza.gov.lv/lv/sakums
– Biznesa augstskola Turība https://www.turiba.lv/lv/studiju-programmas/1-limena-koledzas-programmas/organizacijas-drosiba
– Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža http://www.ucak.vugd.gov.lv/
– Valsts robežsardzes koledža http://www.vrk.rs.gov.lv/main.php

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkfailus (arī zināmi kā sīkdatnes, cookies), lai uzlabotu lietošanas pieredzi, optimizētu tās darbību, nodrošinātu sociālo saziņas līdzekļu funkcijas un aizsargātu vietnē publicētās saziņas un pieteikuma formas no mēstulēm. Lasīt papildus informāciju par sīkfailiem tīmekļa vietnē.