Apdares darbu tehniķis

Izglītības programma, kods: Būvdarbi (33 582 01 1)

Mācību ilgums: 4 gadi (ar pamatskolas izglītību)

Programma licencēta

Profesijas standarts

TU MĀCĪSIES: Plānot, organizēt, uzraudzīt un veikt apdares darbus atbilstoši būvnormatīvu, standartu un kvalitātes prasībām.

TAVI IEGUVUMI: Prasmju pilnveide sadarbībā ar Latvijas vadošajiem būvniecības uzņēmumiem. Dalība pasākumos un profesionālās meistarības konkursos – SkillsLatvia, prasmju konkursos – flīzēšana, sausā būve un apdare.

 

Rezultāts: Diploms par profesionālo vidējo izglītību.

Kvalifikācija: Apdares darbu tehniķis (4.LKI)

 

Tālākās karjeras iespējas:

– Strādāt būvniecības uzņēmumos, ēku ekspluatācijas un remontu uzņēmumos.

– Turpināt mācības augstākās izglītības programmās, ir iespēja kļūt, piemēram, par būvdarbu vadītāju, būvinženieri un būvuzraugu.