Profesionālās tālākizglītības programmas

Saldus Tehnikums sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA) ESF projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001 ietvaros piedāvā neformālās izglītības programmu apguvi bezdarbniekiem vai darba meklētājiem, kuri ir saņēmuši apmācību kuponu

Neformālā apmācība paredzēta jaunu zināšanu apguvei un prasmju pilnveidošanai, lai paaugstinātu konkurētspēju darba tirgū.

Ja esi bezdarbnieks vai darba meklētājs, kas saņēmis apmācību kuponu, aicinām mācīties pie mums, šādās izglītības programmās:

Izglītības programmas nosaukums
Programmas īstenošana
(attālināti tiešsaistē vai klātienē)
Izglītības programmas
stundu skaits

PLĀNOTAIS APMĀCĪBU LAIKS

Klātienē

640

Klātienē

960

Klātienē

640