Sanitārās higiēnas minimums

Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību: pamatizglītība;
Mācību ilgums: 5 stundas;
Ieguves forma: klātiene

Programmas apraksts

Profesionālās pilnveides programmas mērķis un uzdevums:
Sniegt izglītojamajiem zināšanas un personīgās higiēnas, ēdināšanas uzņēmumu telpu sanitārajām prasībām, sanitārajām prasībām ar pārtiku ēdināšanas uzņēmumos. Iepazīstināt izglītojamos ar paškontroles pamatprincipiem, ar ražošanas higiēnas pamatnostādnēm.

Pieteikšanās

    Dzīvesvietas adrese (faktiskā)

    * - obligāti aizpildāms.