Profesionālās pilnveides programmas

Būvniecība
▪ Nivelēšanas pamati (24 stundas)
▪ Tehniskā grafika (24 stundas)

Ēdināšanas pakalpojumi
▪ Higiēnas minimums (6 stundas)
▪ Galda klājumu veidi un to noformēšanas pamatprincipi (18 stundas)

Informāciju tehnologijas
▪ Datorgrafikas pamati (24 stundas)

Cilvēkresursi
▪ Lietišķā etiķete nozarē (6 stundas)
▪ Komercdarbības uzsākšana (18 stundas)
▪ Kas ir motivācija un kā to veido (6 stundas)