Grīdu konstrukciju izbūve (40 h)

Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību: pamatizglītība;
Mācību ilgums: 40 stundas;
Iegūstamais dokuments: apliecība.

Programmas apraksts

Neformālās izglītības programmas mērķis:
Izglītības procesa rezultātā sekmēt izglītojamo spējas atbildīgi līdzdarboties ēkas grīdu konstrukciju izbūvē atbilstoši ēkas darbu veikšanas projekta risinājumiem.

Neformālās izglītības programmas profesionālie uzdevumi:

Attīstīt izglītojamo prasmes:

  1. Sagastavot grīdu konstrukciju izbūvei nepieciešamos materiālus un būvizstrādājumus.
  2. Noteikt grīdu konstrukciju izbūvei nepieciešamo materiālu un būvizstrādājumu kvalitāti.
  3. Izvēlēties būvprojektā paredzēto grīdu konstrukciju izbūves darbiem atbilstošus darba instrumentus, aprīkojumu un mehānismus.
  4. Veikt grīdu konstrukciju izbūvi atbilstoši būvprojektam.
  5. Izveidot grīdas konstruktīvās šuves.

Pieteikšanās

[contact-form-7 id=”6428″ html_class=”default”]