Ģeodēzisko darbu izpilde (40 h)

Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību: pamatizglītība;
Mācību ilgums: 40 stundas;
Iegūstamais dokuments: apliecība.

Programmas apraksts

Neformālās izglītības programmas mērķis:
Izglītības procesa rezultātā attīstīt izglītojamo spējas veikt ģeodēziskos darbus precīziem būvdarbiem un kontrolei.

Neformālās izglītības programmas profesionālie uzdevumi:

Izglītības procesā dot iespējas attīstīt izglītojamo prasmes:

  1. Lietot ģeodēziskos instrumentus būvdarbu veikšanas procesā.
  2. Nospraust būvelementus horizontālā un vertikālā plaknē.
  3. Novērtēt veikto ģeodēzisko darbu precizitāti.

Pieteikšanās

    Dzīvesvietas adrese (faktiskā)

    * - obligāti aizpildāms.