Elektroniskā tabula MS Excel

Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību: pamatizglītība;
Mācību ilgums: 30 stundas;
Iegūstamais dokuments: apliecība.

Programmas apraksts

Neformālās izglītības programmas mērķis:
Izglītības procesa rezultātā spēj padziļināti lietot MS Excel piedāvātās iespējas.

Neformālās izglītības programmas profesionālie uzdevumi:

Izglītības procesā dot iespējas apgūt zināšanas un prasmes:

  1. Racionāli organizēt darba vietu.
  2. Ievērot darba drošības un personīgās higiēnas noteikumus.
  3. Ievērot iekārtu un aprīkojuma ekspluatācijas noteikumus.
  4. Ievērot darba un vides aizsardzības noteikumus.
  5. Pilnveidot profesionālo pienākumu veikšanai nepieciešamās zināšanas un prasmes padziļinātai MS Excel lietošanai.

Pieteikšanās

[contact-form-7 id=”6450″ html_class=”default”]