Caurteku un tuneļu būvēšana (80 h)

Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību: pamatizglītība;
Mācību ilgums: 80 stundas;
Iegūstamais dokuments: apliecība.

Programmas apraksts

Neformālās izglītības programmas mērķis:
Izglītības procesa rezultātā sekmēt izglītojamo spējas caurteku un tuneļu būvē atbilstoši tehniskajai dokumentācijai un normatīvo aktu prasībām, caurteku un tuneļu būvei nepieciešamo resursu aprēķināšanā, būvdarbu uzraudzībā un veikto darbu uzmērīšanā.

Neformālās izglītības programmas profesionālie uzdevumi:

Izglītības procesā attīstīt izglītojamo prasmes:

  1. Aprēķināt būvprojektā paredzēto caurteku un tuneļu būvdarbu veikšanai nepieciešamo materiālu un konstruktīvo elementu daudzumu.
  2. Aprēķināt caurteku un tuneļu būvē nepieciešamo darbaspēka patēriņu.
  3. Aprēķināt caurteku un tuneļu būvdarbiem nepieciešamo tehnisko resursu daudzumu.
  4. Organizēt un uzturēt caurteku un tuneļu būvobjekta pagaidu ģeodēzisko atbalsta tīklu.
  5. Lietot tehnisko aprīkojumu atbilstoši caurteku un tuneļu būvdarbu veidam.
  6. Pārbaudīt materiālu un konstruktīvo elementu atbilstību specifikācijām, caurteku un tuneļu būvobjektā noteiktajiem parametriem pirms iestrādes un to iestrādes laikā.
  7. Uzmērīt izpildītos caurteku un tuneļu būvdarbus.

Pieteikšanās

[contact-form-7 id=”6443″ html_class=”default”]