Būvniecības un remonta darbu plānošanas pamati

Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību: pamatizglītība;
Mācību ilgums: 80 stundas;
Iegūstamais dokuments: apliecība.

Programmas apraksts

Neformālās izglītības programmas mērķis:
Sagatavot izglītojamo patstāvīgai darbībai būvniecības un remonta darbu jomā.

Neformālās izglītības programmas profesionālie uzdevumi:

Pilnveidot izglītojamo prasmes:
1. Noteikt būvdarbu apjomu, remonta darbu secību.
2. Orientēties būvdarbu tāmēs un būvniecības rasējumos.
3. Izprast nodokļu likmes būvniecības un remonta jomā.
4. Izvēlēties un sagatavot nepieciešamo līgumu būvdarbu un remonta darbu veikšanai.
5. Izmantot biroja tehniku un inventāru.
6. Pielietot individuālos aizsardzības līdzekļus un novērtēt darba vides riskus būvobjektā.

Pieteikšanās

[contact-form-7 id=”6158″ html_class=”default”]