Neformālās izglītības programmas

Laiks

Kursu nosaukums

Saturs

Mērķa grupa

Stundu skaits

Norises vieta

Maksa, EUR

 

 

FEBRUĀRIS  2024

7.02.2024.

plkst. 9:00-13:00

Sociālās prasmes virtuālajā vidē

1. Drošība virtuālajā vidē

2. E-paraksts

3. Sociālā inženierija

Seniori 4

Saldus tehnikums,

datorklase

8,- Pieteikties

Līdz 5.02.2024

14.02.2024.

plkst. 9:00-13:00

Ugunsdrošības pasākumi 1.Ugunsdrošības prasības daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās.

2. Ugunsdrošības prasības viendzīvokļa privātmājās

3. Administratīvā atbildība par ugunsdrošības prasību neievērošanu atbilstoši normatīvajiem aktiem

Seniori 4 Saldus tehnikums,

Mazā zāle

8,-

Pieteikties

Līdz 12.02.2024.

21.02.2024.

plkst. 10:00-15:00

Ugunsdrošības pasākumi uzņēmumos
  1. Ugunsdrošības audits uzņēmumā.
  2. Ugunsdrošības dokumentācijas izstrāde.
  3. Instruktāžas un apmācība.
uzņēmēji, atbildīgie par ugunsdrošības jautājumiem 5 Saldus tehnikums,

Konferenču zāle

30,-

Pieteikties

Līdz 16.02.2024.