Neformālās izglītības programmas

Pilnveido savas zināšanas un prasmes Saldus tehnikumā!

Neformālā izglītība ir kursi, lekcijas un semināri, kuru mērķis ir apgūt vai uzlabot prasmes, zināšanas un kompetences, gan saistībā ar darbu, gan sabiedriskiem un personīgiem mērķiem.

Par neformālās izglītības programmas apguvi tiek izsniegta izglītības iestādes apliecība.

Neformālās izglītības programmas apgūšanai var pieteikties ikviens interesents, neatkarīgi no iepriekš iegūtās izglītības.

Izglītības programmas nosaukums
Izglītības programmas
stundu skaits

Pedagogu profesionālā pilnveide

IT

150

Metālapstrāde

Būvniecība

Pakalpojumi