Grafiskās projektēšanas rīki (160H)

Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību: Pamatizglītība
Izglītības programmas īstenošanas ilgums un apjoms: 160h
Izglītības dokuments, kas apliecina profesionālās izglītības programmas apguvi:
Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Ieguves forma: Klātiene

Programmas apraksts 

Profesionālās pilnveides programmas mērķi: 

Izglītības procesa rezultātā iegūt izpratni par telpisku objektu attēlošanu plaknē, attīstīt telpisko domāšanu un iztēli, kas nepieciešami rasējumu un skiču izgatavošanai, lasīšanai, saprašanai un izmantošanai  praksē.

 

Profesionālās izglītības programmas sasniedzamie rezultāti: 

Izglītības procesā nodrošināt iespējas apgūt:

 1. Rasējumu veidošanas pamatus;
 2. Rasējumu, skiču, tehnisko zīmējumu lasīšanu un izstrādāšanu;
 3. Sākumlīmeņa iemaņas AutoCAD lietošanā un iepazīties ar trīsdimensiju (3D) attēlu veidošanu.

 

Izglītības programmas īstenošanai izmantojamās mācību metodes:

 1. Teorētiska satura lekcijas;
 2. Praktiskās metodes ( praktiskais darbs, obligāto uzdevumu izpilde );
 3. Individuālā projekta izstrāde;
 4. Demonstrējumi.

 

Tālākās izglītības iespējas:

 1. Turpināt izglītoties citās profesionālās izglītības programmās.
 2. Paaugstināt profesionālo kvalifikāciju profesionālās pilnveides kursos, semināros.
 3. Pašizglītoties. 

 

Mācību plāns:
Teorija: 64
Praktiskie darbi: 96

Programmas saturs

 1. Darba sākums ar AutoCAD
 2. AutoCAD pamatjēdzieni
 3.  AutoCAD zīmēšanas un rediģēšanas komandas
 4. Teksta ievade rasējumā
 5. Izmēru izlikšana rasējumā
 6. Iesvītrojumi rasējumā
 7. Telpiskā modelēšana SketchUP programmā

 

Izglītības programmas īstenošanas periods – 18 nedēļas

 

Kopējā summa ­– EUR 512,00

Dalībnieka līdzmaksājums – EUR 51,20

 

Piesakies šeit https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/2622