ESF projekts “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 9. kārta

9. KĀRTAS REZULTĀTI

2023. gada 27. oktobrī noslēdzās mācības ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 9. kārtas izglītības programmās “Mājas lapu izstrāde un funkcionalitāte” un “Kiberdrošība”.
Apliecības par profesionālās pilnveides izglītības programmu beigšanu saņēma kopā 14 kursanti:
– Mājas lapu izstrāde un funkcionalitāte (160h) – 8;
– Kiberdrošība (160h) – 6.
Apliecības

 VIAA Mācības pieaugušajiem (9. kārta)

2023. gada augustā Saldus tehnikumā mācības pieaugušajiem digitālo prasmju apguvei Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 9. kārtā, kuru īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) uzsāka 18 izglītojamie 2 mācību programmās:

-“Mājas lapu izstrāde un funkcionalitāte”(160h) – 11, apmācību periods: 07.08.2023. – 23.10.2023.

– “Kiberdrošība”(160h) – 7, apmācību periods: 08.08.2023. – 24.10.2023.

Līdz 3. maijam pagarināta pieteikšanās VIAA Mācības pieaugušajiem (9.kārta)

Vēl līdz 3. maijam var pieteikties mācībām pieaugušajiem digitālo prasmju apguvei Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kuru īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA).

Plānoti grozījumi Ministru kabineta noteikumos, kas nosaka attālināto mācību organizēšanas un īstenošanas kārtību, ļaus  īstenot 9. kārtā piedāvātās izglītības programmas arī ATTĀLINĀTI.

Saldus tehnikums šajā kārtā piedāvā apgūt šādas profesionālās pilnveides programmas:

Kiberdrošība(160h)

Mājaslapu izstrāde, dizains un funkcionalitāte (160h)

Grafiskās projektēšanas rīki (160h)

Mācībām aicinām pieteikties strādājošus un pašnodarbinātus Latvijas iedzīvotājus vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam, tostarp jaunos vecākus bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības, un strādājošus pensionārus, kā arī personas ar alternatīvo statusu.

Katrs strādājošais projekta laikā var mācīties divas reizes neatkarīgi no pieteikšanās kārtu skaita, taču jāņem vērā, ka vienlaicīgi iespējams mācīties tikai vienā izglītības programmā.