Mājas lapu izstrāde, dizains un funkcionalitāte (160h)

Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību: Pamatizglītība
Izglītības programmas īstenošanas ilgums un apjoms: 160h
Izglītības dokuments, kas apliecina profesionālās izglītības programmas apguvi: Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Ieguves forma: Attālināti vai klātiene

Programmas apraksts 

Profesionālās izglītības programmas mērķis:

Izglītības procesa rezultātā iegūt prasmes izstrādāt jebkuras sarežģītības statiskās un dinamiskās tīmekļa lappuses, pielietot HTML un CSS formatēšanu, programmēt dažādus skriptus PHP un Javascript valodās. Spēt uzprojektēt un realizēt relāciju datu bāzi.

 

Profesionālās izglītības programmas sasniedzamie rezultāti:

Izglītības procesa rezultātā nodrošināt iespējas apgūt:

 1. Tīmekļa lapu uzbūves un izstrādes pamatprincipus.
 2. Iezīmēšanas valodas HTML, stila lapas valodas CSS un skriptu valodu JavaScript un PHP iespējas un vispārīgo sintaksi.
 3. Personiskās tīmekļa vietnes izstrādi ar vairākiem dinamiskiem risinājumiem.
 4. Normalizētas datu bāzes uzprojektēšanu un realizēšanu. 

 

Izglītības programmas īstenošanai izmantojamās mācību metodes:

 1. Teorētiska satura lekcijas;
 2. Praktiskie darbi. 

 

Tālākās izglītības iespējas:

 1. Turpināt izglītoties citās profesionālās izglītības programmās.
 2. Paaugstināt profesionālo kvalifikāciju profesionālās pilnveides kursos, semināros.
 3. Pašizglītoties.

 

Mācību plāns:
Teorija: 62
Praktiskie darbi: 98

Programmas saturs

 1. HTML elementi un struktūra
 2. CSS stilizācija un izkārtojums
 3. Javascript pamati
 4. PHP pamati
 5. Ievads datubāžu lietošanā

 

Izglītības programmas īstenošanas periods – 18 nedēļas

 

Kopējā summa  – EUR 563,20

Dalībnieka līdzmaksājums EUR 56,32

 

Piesakies šeit https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/4263