Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību: Pamatizglītība
Izglītības programmas īstenošanas ilgums un apjoms: 160h
Izglītības dokuments, kas apliecina profesionālās izglītības programmas apguvi: Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Ieguves forma: Attālināti vai klātiene

Programmas apraksts 

Profesionālās izglītības programmas mērķis:

Sniegt izglītojamajiem priekštatu par kiberdrošību, droši un atbildīgi lietot informācijas tehnoloģijas, virtuālo telpu un rīkus, ietverot tajā kritiskās domāšanas, patriotiskas audzināšanas, ētikas un morāles principus, informācijas apmaiņu, tās drošu apstrādi, pārsūtīšanu un uzglabāšanu, uzbrukumiem kibertelpā un informācijas sistēmu un personāla aizsardzību pret šāda veida uzbrukumiem.

 

Profesionālās izglītības programmas sasniedzamie rezultāti:

Izglītības procesā dot iespējas apgūt zināšanas un prasmes:

 1. Zināt likumīgas rīcības robežas kibertelpā.
 2. Pielietot aizsardzības taktikas (kibertelpā un fiziskajā vidē).
 3. Pielietot informācijas vākšanas metodes (vākšana, apkopošana, analīze).
 4. Īstenot atbildīgu incidentu atklāšanas politiku.
 5. Izmantot viedo tehnoloģiju, Lietu Internetu aizsardzības stiprināšanai.
 6. Izprast sociālo inženieriju.
 7. Apgūt virtuālās sadarbības prasmes.
 8. Izprot nacionālo identitāti un e-identitāti.

 

Izglītības programmas īstenošanai izmantojamās mācību metodes:

 1. Teorētiska satura lekcijas;
 2. Praktiskie darbi.

 

Tālākās izglītības iespējas:

 1. Turpināt izglītoties citās profesionālās izglītības programmās.
 2. Paaugstināt profesionālo kvalifikāciju profesionālās pilnveides kursos, semināros.
 3. Pašizglītoties.

 

Mācību plāns:
Teorija: 64
Praktiskie darbi: 96

Programmas saturs

 1. Kibertelpas ētikas normas
 2. IP un datortīklu pamati
 3. Informācijas plūsma un datu apmaiņa
 4. Operētājsistēmas
 5. Samba koplietoto resursu veidošana un administrēšana
 6. Ievads programmē-šanas pamatos (HTML, CSS, JS, PHP)
 7. Kibertelpas/e-vides apdraudējumi un preventīvie pasākumi
 8. Servera (Ubuntu) konfigurācija un virtuāla „Honeypot” uzstādīšana
 9. Digitālā kriminālistika
 10. Uzbrukumi
 11. Populārākie apdraudēju-ma veidi un kompromitē-to IS/vietņu ievainojamību apskats

 

Izglītības programmas īstenošanas periods – 18 nedēļas

 

Kopējā summa  – EUR 563.20

Dalībnieka līdzmaksājums EUR 56,32

 

Piesakies šeit https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/4261