Programmēšanas pamati JavaScript valodā

Pilns nosaukums: 1_8_M_Programmēšanas pamati JavaScript valodā

Programmas kopa: 1_M_Programmēšanas pamati (Svarīgi, aizpildot pieteikuma veidlapu!)

Galvenās tēmas:

  • HTML elementi un struktūra
  • CSS stilizācija un izkārtojums
  • Javascript pamati

Apjoms: 60 akad. h + 20 akad. h individuālā praktiskā mācīšanās

Iesaistes nosacījumi: Vismaz vidējā izglītība, datorlietošanas prasmes vidējā līmenī (DigComp 3.-4. līmenis)