Prezentācijas materiālu veidošana ar bezmaksas tiešsaistes rīku Canva

Pilns nosaukums: 21_23_M_Prezentācijas materiālu veidošana ar bezmaksas tiešsaistes rīku Canva

Programmas kopa: 21_M_Digitālie rīki prezentāciju sagatavošanai  (Svarīgi, aizpildot pieteikuma veidlapu!)

Galvenās tēmas:

  • Veidot izpratni par prezentācijas sagatavošanas būtību un mērķiem
  • Pārzināt darba plānošanas un kontroles metodes prezentāciju izstrādes procesā
  • Sagatavot un noformēt prezentāciju digitālos rīkus un koplietošanas programmnodrošinājumus
  • Ar patstāvīgo darbu palīdzību nostiprināt iegūtās zināšanas

Apjoms: 60 akad. h + 20 akad. h individuālā praktiskā mācīšanās

Iesaistes nosacījumi: Vismaz pamatizglītība, datorlietošanas prasmes pamata līmenī (DigComp 1.-2. līmenis)

Plānotais mācību laiks: no 24.08.2023. līdz 05.10.2023.

Otrdienas/ceturtdienas no 18:00 – 20:50