Digitālās pamatprasmes darbā ar Microsoft Office

Pilns nosaukums: 22_14_M_Digitālās pamatprasmes darbā ar Microsoft Office

Programmas kopa: 22_M_Datorzinības bez priekšzināšanām  (Svarīgi, aizpildot pieteikuma veidlapu!)

Galvenās tēmas:

  • Datora lietošanas ētiskie un tiesiskie aspekti savai un citu drošībai.
  • Datora lietošana un rīkošanās ar datnēm.
  • Teksta apstrādes pamatprincipi.
  • Izklājlapu lietošanas pamatprincipi.
  • Prezentācijas materiālu sagatavošana un demonstrēšana.
  • Informācijas ieguves un komunikācijas līdzekļu izmantošanas pamatiespējas

Apjoms: 120 akad. h

Iesaistes nosacījumi: Vismaz pamatizglītība