Datu apstrāde, analīze un vizualizācija ar Microsoft Excel

Pilns nosaukums: 3_10_M_Datu apstrāde, analīze un vizualizācija ar Microsoft Excel

Programmas kopa: 3_M_Datu apstrāde, analīze un vizualizācija (Svarīgi, aizpildot pieteikuma veidlapu!)

Galvenās tēmas:

  • Vispārīgās ziņas par darbu ar MS Excel.
  • Tabulu veidošana un datu formatēšana.
  • Diagrammu veidošana, noformēšana (vizualizācija).
  • Aprēķinu veikšana, izmantojot dažādas funkcijas.
  • Datu kārtošana, noteiktu datu atlasīšana, izmantojot datu filtru.
  • Datu analīze, izmantojot dažādus analīzes rīkus.
  • Datu pārskatu veidošana un pielāgošana.
  • Informācijas pārnešana uz MS Word, atskaišu sagatavošanai.
  • Rakursdiagrammas (vizualizācija)

 

Apjoms: 60 akad. h + 20 akad. h individuālā praktiskā mācīšanās

Iesaistes nosacījumi: Vismaz vidējā izglītība, datorlietošanas prasmes vidējā līmenī (DigComp 3.-4. līmenis)