Datorprasmes darbā ar Microsoft Office 365

Pilns nosaukums: 23_7_M_Datorprasmes darbā ar Microsoft Office 365

Programmas kopa: 23_M_Datorzinības ar priekšzināšanām (Svarīgi, aizpildot pieteikuma veidlapu!)

Galvenās tēmas:

  • Digitālā pratība, komunikācija un sadarbība, identitāte: informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanas iespējas nozarē
  • Darbības ar tekstapstrādes lietotnēm.
  • Darbs ar izklļajlapu lietotnēm.
  • Darbs ar datubāžu lietotnēm.
  • Prezentāciju darba vide

Apjoms: 120 akad. h

Iesaistes nosacījumi: Vismaz pamatizglītība, datorlietošanas prasmes pamata līmenī (DigComp 1.-2. līmenis)

Plānotais mācību laiks: no 14.08.2023. līdz 28.10.2023.

Pirmdiena/trešdiena no 18:00 – 20:50  un katra otrā sestdiena no no 12:00 – 14:50